Informatie en demo bij het ‘Walking Football’ van Sc Welberg

WELBERG – Ook de sprotcoaches in de gemeente Steenbergen juichen het nieuwe initiatief van sc Welberg toe om hun aanbod uit te breiden met ‘Walking Football’ of in moederstaal ‘Wandel Voetbal’. Zij willen dit initiatief actief ondersteunen en het gaan promoten.

De eerste kans daartoe krijgen ze door hun medewerking aan de informatieavond die vrijdag 31 augustus op sportpark ’t Zandbaantje aan de Hoogstraat wordt gehouden. Tijdens de inloopavond die om 19:30 uur begint wordt niet alleen informatie gegeven, maar is er ook een demonstratie van dit Wandel Voetbal. Deze activiteit is bedoeld voor (oudere) mensen die het leuk vinden om in groepsverband een balletje te trappen, waarbij niet hoeft te worden gerend en waarbij lichamelijk contact dat blessures kan veroorzaken achterwege blijft.