“Ik ben bang dat er een politiek spel wordt gespeeld over de ruggen van inwoners”

DINTELOORD – De brief met daarin de mededeling dat het besluit over de windmolens in de Karolinapolder wordt opgeschort viel rauw op hun dak. De leden van regiegroep voelen zich gepasseerd en mogelijk zelfs misbruikt nu zij pas achteraf op de hoogte zijn gesteld over dit besluit van het college. Ook Martijn Messing, die als onafhankelijk deskundige door de gemeente Steenbergen was benaderd om de regiegroep te begeleiden, staat met lege handen. “Mijn rol was om mee te denken over de invulling van de sociale randvoorwaarden voor de omwonenden, maar zoals het er nu voor staat komen die er wellicht helemaal niet meer.”

Messing doelt op het mogelijk mislopen van subsidie van het Rijk nu de beslissing over de komst van nieuwe, en vooral hogere windmolens in de Karolinapolder vooruit is geschoven. “De subsidie voor volgend jaar gaat sowieso lager uitvallen voor initiatiefnemer Innogy, en dan heb ik het over een paar miljoen. De komst van een ‘dorpsmolen’, waarvan de opbrengsten en afdrachten zoveel mogelijk ten goede komen aan de inwoners van Dinteloord, komt daarmee op de tocht te staan. En dat terwijl het een goed financieel aanbod was, en ik heb er heel wat gezien aangezien ik bij zo’n 200 projecten door het hele land betrokken ben geweest. Er is in Nederland niks vastgelegd op dit gebied; alles is maatwerk.”

Losse schroeven

Kuun de Boer, namens de dorpsraad van Dinteloord afgevaardigde in de regiegroep, deelt de vrees dat de inwoners aan het kortste eind zullen trekken. “Uiteindelijk draait het voor Innogy om de rendabiliteit. Ook al zijn wij vanaf het begin af aan tegen de komst van hogere windmolens geweest, we weten ook dat het besluit al een tijd geleden is genomen. Daarom is onze inzet altijd geweest om er het beste uit te halen voor de Dinteloorders. Nu staat dat op losse schroeven, want het is maar de vraag wat de gemeente nog aan middelen beschikbaar wil stellen als de subsidie lager uitvalt.”

Inschattingsfout

Het college van burgemeester en wethouders heeft in de verklaring laten weten het uitstel nodig te hebben om de besluitvorming zorgvuldig te kunnen voorbereiden. Er is een behoorlijk aantal zienswijzen binnengekomen bij de gemeente en die moeten allemaal behandeld worden. Het besluit op de agenda van 5 september zetten bleek dus onhaalbaar. Volgens De Boer is dat een ernstige inschattingsfout van de gemeente Steenbergen. “Ik vind dat geen argument; ze hadden dat kunnen zien aankomen. Zij hebben ons vorig jaar gevraagd om als omwonenden mee te denken, maar het besluit om uit te stellen is achter onze rug genomen.”

Judaspenningen

Zolang de beslissing over de komst van vier nieuwe windturbines, met welke hoogte dan ook, in de ijskast staat, trekt deskundige Martijn Messing zich terug. “Het uitstel is een politieke keuze, daar heb ik niks mee te maken. Mocht het toch zo zijn dat er sociale randvoorwaarden komen voor de omwonenden, dan ben ik weer bereid aan te schuiven. Maar dat zijn misschien slechts judaspenningen.”

Verantwoordelijk wethouder Wilma Baartmans heeft de leden van de regiegroep uitgenodigd voor een gesprek op korte termijn. “Ik weet niet wat we daarvan kunnen verwachten, maar het is in ieder geval zinvol elkaar in de ogen te kijken”, aldus Kuun de Boer.

Begin Juni werd een speciale inloopavond gehouden over de plannen voor het windmolenpark. Voor en tegenstanders ontmoetten elkaar in de zaal van Thuis!

Tekst: Nicole van de Donk © Steenbergse Courant/KijkopSteenbergen.nl