Iedereen welkom bij viering 45-jarig bestaan ANGO

WELBERG – Dertig tot soms wel veertig uur per week is Jan Gorissen in touw voor de afdeling Bergen op Zoom e.o. van de Algemene Nederlandse Gehandicapten Organisatie (ANGO), die komende woensdag haar 45-jarig bestaan viert met een voor iedereen gratis toegankelijke roofvogelshow en mini-rommelmarkt op het speelveld achter gemeenschapshuis De Vaert.

Behalve afdelingsvoorzitter is Gorissen (64) sociaal- en belastingadviseur, districtscoördinator voor Noord-Brabant en Zeeland en vanuit laatstgenoemde functie staat er ook nog zes keer per jaar een overleg met alle districtscoördinatoren uit heel Nederland in zijn agenda.

‘Niks aan de strijkstok’

Voor het advieswerk aangaande sociale vraagstukken en belastingzaken, legt hij gemiddeld drie à vier huisbezoeken per dag af, in heel Brabant en Zeeland. Verder organiseert Gorissen ook nog cursussen voor andere ANGO-belastingadviseurs en volgt hij zelf drie keer per jaar een bijscholingsprogramma. Allemaal op vrijwillige basis, want: ‘Bij ANGO blijft er niets aan de strijkstok hangen’.

Arbeidsongeschikt

,,Ik heb er ook wel de tijd voor,’’ merkt de oorspronkelijk uit Nieuw-Vossemeer afkomstige Welbergenaar op. In het verleden woonde hij trouwens ook op de Heense Molen, in De Heen en in Steenbergen. Van 1989 tot en met 2003 zat hij in de gemeenteraad. In die periode was hij niet voor de ANGO actief. ,,Ik doe altijd maar één ding tegelijk, want als ik iets doe, doe ik dat goed en voor tweehonderd procent.’’

Zijn eerste activiteiten voor de gehandicaptenorganisatie, afdeling Bergen op Zoom, ontplooide hij in 1984. Twee jaar nadat hij arbeidsongeschikt werd verklaard, als gevolg van een sportblessure en een daaropvolgende operatie, die niet goed uitpakte.

Nieuwe start

,,In 2007 heb ik me weer opgegeven en toen bleek er al zeven jaar geen bestuur meer te zijn.’’ Voor Gorissen het sein om een nieuwe start te maken en een groep mensen om zich heen te verzamelen om de kar te helpen trekken. Zo gezegd, zo gedaan. Ondertussen beslaat de afdeling de gemeenten Steenbergen, Bergen op Zoom, Woensdrecht, Tholen en Moerdijk. Zo’n 400 leden zijn erbij aangesloten. Zij krijgen jaarlijks onder meer een nieuwjaarsborrel, een Paasviering, boot- en forelvissen, een mosseldag en een Kerstviering voorgeschoteld. Allemaal in het kader van lotgenotencontact, voor zowel mensen met een fysieke als met een verstandelijke beperking, om ervoor te zorgen dat zij niet achter de geraniums blijven zitten.

Contributie en subsidie

Voor het Paas- en het Kerstfeest, inclusief buffet, alsmede het mossels eten moeten de leden een eigen bijdrage van 2,50 euro betalen. Alle overige activiteiten vallen onder het lidmaatschapsbedrag van 4,50 euro per maand. En dat geldt ook voor alle raad en daad waarmee de ANGO-adviseurs hen bijstaan. ,,We krijgen ook nog subsidie van de gemeente, vandaar dat we ter gelegenheid van het 45-jarig bestaan iets georganiseerd hebben waarbij iedereen gratis welkom is,’’ legt Gorissen uit.

Jubileumviering

Woensdag 3 september wordt het jubileum gevierd met een roofvogelshow op het speelveld achter het Welbergse gemeenschapshuis De Vaert. Het feestprogramma duurt van 13.30 tot ongeveer 16.30 uur. Voor aanvang van de show, zijn de roofvogels te bezichtigen en na afloop wordt er met de dieren een rondgang langs het publiek gemaakt, zodat de bezoekers ze van heel dichtbij kunnen zien. Op voornoemde locatie wordt tegelijkertijd ook een mini-rommelmarkt gehouden, met kleine huishoudelijke artikelen. De jarige ANGO trakteert de kinderen op een suikerspin en de volwassenen kunnen een warme oliebol mee naar huis nemen.

Vakbond

Naast het mede-organiseren van dergelijke activiteiten, vult Gorissen zijn dagen dus hoofdzakelijk met het bezoeken van leden die zijn hulp inroepen. ,,Je moet de ANGO ook zien als een soort vakbond voor gehandicapten en chronisch zieken.’’

Het advieswerk ‘dreigt’ de komende tijd alleen maar verder toe te nemen, in verband met de grootscheepse veranderingen op het gebied van de Wet maatschappelijke ondersteuning en de participatiewet, waarvan de verantwoordelijkheid overgaat van het Rijk naar de gemeenten, die er niet zelden afwijkende regels op nahouden.

Isolement

,,Dus moet je je vaak eerst weer helemaal inlezen in verordeningen,’’ verhaalt Gorissen, die zich ook wel als een ‘amateur-maatschappelijk werker’ beschouwd. ,,Er zitten – ook in deze tijd – veel meer mensen in een isolement dan je misschien zou denken, toch zeker in deze doelgroep. Nog lang niet alle ouderen beschikken bovendien over een computer. Soms kun je een probleem praktisch gezien in een half uur oplossen, maar zitten ze dusdanig om een praatje verlegen, dat een afspraak uren duurt, dat maak ik echt een paar keer per week mee. In andere gevallen kost het je juist na een bezoek nog veel tijd om het bewuste probleem op te lossen, omdat je met verschillende instanties in de slag moet, en ga je meerdere keren terug naar de betrokken personen.’’

Energie

,,Het is heel afwisselend om te doen. Je maakt leuke dingen mee, maar komt ook in moeilijke situaties terecht, waarbij mensen zwaar in de sores zitten. Als je die kunt helpen, geeft dat veel voldoening. Ik doe het niet voor een schouderklopje, maar als ik weer een probleem heb opgelost, geeft me dat de energie om ermee door te gaan.’’