Iedereen kan meepraten over de nieuwe Woonvisie van de gemeente

STEENBERGEN – Iedereen die zich bij het onderwerp betrokken voelt is dinsdag 18 februari welkom voor een zogenoemde beeldvormende vergadering over de nieuwe Woonvisie van de gemeente Steenbergen.

De raad hoopt vooral op ‘input’ over de locatiekeuze, de wensen ten aanzien van huur en koop, en de relatie tussen woningbouw en de leefbaarheid van de kernen, zowel voor de korte als de lange(re) termijn.

Belanghebbenden en belangstellenden zijn vanaf 19.00 uur welkom in het gemeentehuis, waar de bijeenkomst om 19.30 uur begint. Vooraf aanmelden kan via l.vandermeer@gemeentesteenbergen.nl of (0167) 543371/06-85347707 maar is niet verplicht.