Ideeënboom in Stadspark zorgt direct voor discussies

STEENBERGEN – Het was niet groots aangekondigd, vakantietijd en niet erg druk. Maar het officiële startsein voor de ideeënboom zorgde meteen al voor een paar interessante discussies. De ideeënboom heeft tot doel de bevolking te betrekken bij de geplande opknapbeurt van het Stadspark. Wethouder Baartmans was graag bereid de discussie met betrokkenen aan te gaan.

Klokslag elf uur kwam de wethouder donderdagmorgen aangefietst. Klaar voor een officieel moment bij de in het park geplaatste ideeënboom. Nog vóór ze ter plaatse was werd ze al aangesproken door een paar betrokken inwoners. De ideeën werden uitgebreid met elkaar besproken en zo gebeurde het dat er geen echt officieel moment kwam. Even een kleine toelichting over de bedoeling achter de ideeënboom voor de pers en daarna meteen weer in gesprek met alle aanwezigen.

“We willen dóór, het Stadspark verdient een opknapbeurt”

De geplande opknapbeurt voor het Stadspark staat al jaren op de politieke agenda. Maar zoals vaker gebeurt, bleven de plannen lange tijd liggen en kwam er niet echt iets van de grond. Tot een aantal maanden geleden. Bewoners in de omgeving van het park, de stadsraad en naburige instellingen kregen een brief in de bus. “We moesten ergens beginnen. Dus waar beter dan bij de direct betrokkenen” licht Wilma Baartmans toe. “Aan de hand van hun reacties hebben we een aantal varianten uitgekozen. En deze zijn verwerkt in sfeerbeelden.” “Moodboards in goed Nederlands” vult een van de aanwezige ambtenaren aan. “We hebben bewust niet gewacht met de ‘parksessies’ tot na de vakantie” zegt Wilma “Veel mensen blijven thuis tijdens deze vakantie en ik wil dóór met de plannen. Het heeft al lang genoeg geduurd”  

‘Van openluchttheater tot theehuis met een waterfietsvijver”

De Moodboards beelden elk een bepaalde sfeer voor het park uit. ‘Back to Basics beeld het park uit zoals het er al jaren uitziet. Weinig verandering, maar wel een flinke schoonmaakbeurt. Met ‘Goeie ouwe tijd’ krijgt het Stadspark het deel van de vesting terug die nu verscholen ligt. “En wellicht kan er in de toekomst gekanood worden of gewaterfietst” verklaart de wethouder haar persoonlijke voorkeur. Vooruitstrevend is het thema ‘Oase van Steenbergen’ Zonnecollectoren, kassen, maar ook tuinen in het water. Een thema waarbij veel input van externen nodig is. Zo heel anders is met moodboard ‘Centrumtuin’ Wie van aangelegde tuinen, veel bloemen of Franse tuinen houdt zit met dit thema op rozen. De ’Tuin der lusten’ zal qua naam veel wenkbrauwen doen fronsen. De bedoeling binnen dit thema is echter veel onschuldiger. Het Stadspark krijgt een culturele functie. Denk aan een levend schaakbord, openluchttheater en ruimte voor kinderen om te ravotten.

De parksessies zijn op de volgende tijdstippen:

  • Zaterdag        1 augustus               10.00-12.00 uur
  • Woensdag      5 augustus               13.00-15.00 uur
  • Donderdag    13 augustus             10.00- 12.00 uur
  • Vrijdag            21 augustus             13.00-15.00 uur
  • Maandag        24 augustus             13.00- 15.00 uur

Wie niet in de gelegenheid is naar het Stadspark te komen kan vanaf 10 augustus online een vragenlijst invullen via ‘ikpraatmee’. Op deze wijze hoopt de gemeente zoveel mogelijk inwoners mee te laten beslissen over de invulling van het Stadspark.

Tekst: Tineke Feskens  Foto’s: Jan de Langen © Steenbergse Courant / KijkopSteenbergen.nl