Ideeënboek Fort Henricus staat nu online

STEENBERGEN – Maandag 12 maart jl. zijn belangstellenden bijeen geweest in het gemeentehuis om ideeën te lanceren voor de invulling van Fort Henricus. Van de inbreng en van eerder gelanceerde doelstelling is een digitaal plakboek gemaakt. Dat staat nu online: www.waterpoortwerk.nl/plakboek-fort-henricus.

Het Fort is eigendom van Natuurmonumenten. Samen met deze organisatie zoeken gemeente Steenbergen, Waterschap Brabantse Delta en Provincie Noord-Brabant nu naar een goede invulling van het fort dat is bestempeld als een ‘betekenisvolle plek binnen gemeente Steenbergen, de Waterpoort en Zuiderwaterlinie.
De wallen van het fort worden hersteld, het fort krijgt een toegangsbrug en een uitkijktoren. Nu de invulling nog en die is belangrijk. Tot 12 mei worden belangstellenden gevraagd om ideeën aan te dragen. Dat kan als individu, maar ook als school, vereniging of bewonersgroep.

Het vervolg

De ideeën kunnen worden gestuurd naar Thijs Witjes van Waterpoort. Zijn mailadres is mwitjes@brabant.nl. Wie hem wil bellen kan dat doen via 06 18 303 452.
Deze zomer en dit najaar zal een projectgroep alle ideeën beoordelen en verwerken in het plakboek. Vervolgens gaat de projectgroep in gesprek met ondernemers en andere partijen om te kijken hoe die een bijdrage kunnen leveren.