Ideeën voor Canon van de gemeente Steenbergen zijn welkom

STEENBERGEN – Al een paar keer is een werkgroep bijeen geweest om een opzet te bepalen voor de zogenaamde ‘Canon van Steenbergen’. Hierin worden verhalen verzameld die de waardevolle wetenswaardigheden uit de historie van de gemeente Steenbergen verwoorden. Onder de titel ‘Sporen naar het Verleden’ zullen deze uiteindelijk in boekvorm en online verschijnen. De werkgroep roept inwoners uit alle kernen van de gemeente nu op om zaken die zij van belang vinden aan te geven.

De werkgroep staat onder de projectleiding van Dinteloorder Hakim Tampoebolon en krijgt ondersteuning van Olav Reijers, de adviseur kunst, cultuur en erfgoed van de gemeente Steenbergen.
Door de groep zijn al meer dan 50 thema’s benoemd. Het idee is nu om deze thema’s te benaderen vanuit de sporen die nu nog te vinden zijn in alle kernen. Hierdoor gaat de historie herleven en dit zorgt ervoor dat inwoners van de gemeente Steenbergen hun eigen leefomgeving als ‘toeristen gaan beleven’, doordat zij er –  eventueel met belangstellenden van buitenaf – opnieuw naar kijken en over kunnen lezen en vertellen. Ook voor de werkelijke toerist van buitenaf moeten de sporen naar het verleden zorgen voor een juiste beleving. Zo snijdt het mes aan twee kanten: enerzijds krijgen eigen inwoners een beter besef van het verleden, anderzijds kunnen zij bezoekers informeren over hun achterland. Of worden bezoekers via de ‘Sporen naar het Verleden’ geïnformeerd.

Oproep

De werkgroep roept nu inwoners uit de gemeente Steenbergen op om ideeën voor dit concept aan te dragen. Wellicht komen zo sporen boven tafel waaraan tot nu toe nog niet is gedacht.
Wie een idee heeft wordt gevraagd om dit via een mailberichtje vóór 15 mei a.s. te sturen naar de werkgroep. Dit kan via het mailadres: canon@gemeente-steenbergen.nl.