Huidig college voert motie over Stoofdijk niet uit

STEENBERGEN – Het huidige college van burgemeester en wethouders geeft geen uitvoering aan de motie die een raadsmeerderheid eind februari aannam over de Stoofdijk. ‘Mede gelet op onze demissionaire status nemen wij momenteel geen standpunt in ten aanzien van de motie en leggen de verdere afhandeling en besluitvorming weg bij het nieuwe college’, zo heeft waarnemend burgemeester Joseph Vos de gemeenteraad vandaag schriftelijk laten weten.

Bedoeling van de motie was dat B en W binnen zes weken offertes zouden aanvragen van onafhankelijke bureaus, die zouden kunnen uitzoeken of Rijkswaterstaat uit had mogen gaan van de werkelijke tellingen van de wegbeheerder (provincie), bij het vaststellen van de geluidsbelasting van de Zeelandweg-Oost en de A4 op de huizen aan de Stoofdijk.

Daaruit zou mogelijk kunnen blijken of de cijfers al dan niet correct zijn toegepast. Volgens de bewoners is dat niet het geval en zijn er daarom geen verdergaande maatregelen getroffen om de geluidsoverlast in hun woonomgeving binnen de wettelijke perken te houden.

De voortslepende discussie hieromtrent leidde in de raadsvergadering van 27 februari tot het indienen van een motie door de Volkspartij, die uiteindelijk in sterk afgezwakte vorm werd aangenomen met steun van GB/Dé Lokale Partij en Door! (nu Gewoon Lokaal!), CDA en PvdA. Gewoon Lokaal! en CDA maken deel uit van de nieuwe coalitie, waaruit het nieuwe college voortkomt dat over enige tijd alsnog zal moeten besluiten wat er met de motie gaat gebeuren.

Waarnemend burgemeester Vos tekent in de raadsmededeling die vandaag is verspreid aan dat B en W geen rechtsprekend orgaan zijn en ook geen bevoegd gezag met betrekking tot de aanleg van de A4 en daarbijhorende zaken, zoals het plaatsen van geluidsschermen:

‘De uitvoering van de motie zou verwachtingen wekken bij omwonenden die niet kunnen worden waargemaakt. Daarnaast zou uitvoering van de motie een ongewenste precedentwerking met zich meebrengen voor die gevallen waarbij burgers conflichten hebben andere overheden, zonder dat hier de gemeente een formele bevoegdheid heeft. Ons college treedt hierdoor op als adviseur, hetgeen ook niet onze taak is’.