Huibert de Jonge, directeur ’t R@velijn: “Door corona-crisis andere blik op onderwijs”

STEENBERGEN – Terwijl de deuren van de basisscholen na de meivakantie weer opengaan, moet het middelbaar onderwijs nog even geduld hebben. Huibert de Jonge, directeur van ’t R@velijn in Steenbergen, is het eens met die beslissing: “We scharen ons achter de feiten van de wetenschappers. Misschien had het VMBO wel open gekund, maar het is in dit geval beter om alle middelbare scholen over een kam te scheren.”

’t R@velijn is volgens De Jonge klaar voor de herstart. “De draaiboeken liggen klaar en binnen onze school hebben we de mogelijkheden om op een veilige manier onderwijs te geven. De strategie vanuit ons concept van leertaken blijkt goed te werken en iedereen moet er nu ook in mee.”

Snel inspringen

De begeleiding van de leerlingen thuis via de digitale weg is volgens De Jonge eveneens prima bevallen. “Door ons systeem waren wij hier al aardig op voorbereid en konden wij er relatief gemakkelijk en snel op inspringen met een digitaal lesprogramma. Voor de leerlingen van onze nieuwe Agora-tak veranderde er helemaal weinig. Zij moeten altijd al zelfstandig aan de slag en worden nu op afstand begeleid door hun coaches.”
Helemaal potdicht is ’t R@velijn de afgelopen periode overigens niet geweest. “We hebben de schoolexamens met kleine groepjes leerlingen afgelegd en een 15-tal leerlingen in de kwetsbare doelgroep op school opgevangen.”

Pedagogisch klimaat onmisbaar

De Jonge maakt zich weinig zorgen over de educatieve achterstanden die jongeren oplopen. “We hebben het niet voor niets over een leven lang leren. Dat valt of staat niet met een paar maanden aangepast onderwijs. Waar ik me grotere zorgen over maak, is het gebrek aan sociale contacten bij de leerlingen. Dat moet niet te lang meer duren. Onderwijs kun je op afstand geven, maar als we één ding nu merken dan is het wel dat een pedagogisch klimaat onmisbaar is. Leerlingen leren daarin van hun omgeving en van elkaar voor wat betreft de sociale ontwikkeling en goed burgerschap.”

Goed beeld van de wereld

Met name in een tijd waarin veel jongeren een groot deel van de dag op de sociale media zitten, is het volgens De Jonge belangrijk dat zij met een ander geluid geconfronteerd worden. De software achter de programma’s maakt dat jongeren alleen informatie gevoed krijgen die binnen hun eigen interessekader valt en aansluit bij hun gedachtegang. “Om een goed beeld van de wereld te krijgen, moet je beïnvloed worden door andere kanalen en geluiden. Die moeten jongeren met elkaar verkennen,” aldus de directeur.

Waarde van een diploma

Niet in ieder opzicht zullen de gevolgen van de corona-crisis volgens De Jonge negatief uitpakken. De pandemie kan er volgens hem toe leiden dat er op een andere manier invulling aan onderwijs wordt gegeven. “Ik weet zeker dat er scholen zijn die nu qua digitalisering een inhaalslag van jaren hebben gemaakt. Ik denk ook dat er nu heel goed gekeken wordt naar wat een diploma eigenlijk waard is, met name in het licht van het Centraal Examen. Wat ons betreft had dat allang afgeschaft mogen worden. De schoolexamens en de beoordeling van leerkrachten zouden wat ons betreft leidend moeten zijn bij het verstrekken van een diploma. Als er dan toch een controlerend Centraal Examen moet zijn, dan alleen op de kernvakken Nederlands, Engels en wiskunde. Geef het vertrouwen aan de scholen en het komt een heel eind goed.”

Weinig begrip en respect

Het geluid dat de zomervakantie misschien ingekort moet worden om een deel van de vermeende achterstand in te lopen, kan wat De Jonge betreft linea recta de prullenbak in. “Het getuigt van weinig begrip en respect voor het werk van de leerkrachten. Ik denk dat onze medewerkers momenteel heel hard werken om onderwijs vorm te geven. Dat ze er zelfs meer tijd in steken dan wanneer ze gewoon op school zijn. Dan kun je het niet maken om de zomervakantie in te korten. Juist dan hebben zij de tijd nodig om bij te komen zodat zij fris aan een nieuw schooljaar in een veranderende samenleving kunnen beginnen. “

Door: Dasja Abresch