Hooguit ‘doorsteek’ van rondweg naar Zuid voor fietsers

STEENBERGEN – Er komt geen ‘doorsteek’ voor gemotoriseerd verkeer van de rondweg naar de Seringenlaan. Een voorstel hiertoe van de Volkspartij haalde het gisteravond niet in de gemeenteraad. Alle andere partijen waren het met wethouder Cors Zijlmans eens dat een afslag van de N259 naar de wijk Zuid de verkeersveiligheid geenszins ten goede komt. Wel wil hij serieus kijken naar de mogelijkheid om het nieuw aan te leggen fietspad langs de rondweg met de Seringenlaan te verbinden.

De Volkspartij opperde dat het – vanwege de op handen zijnde herinrichting van zowel de N259 als Steenbergen-Zuid én veld 4 van het sportpark – een ideaal moment is om een doorsteek te maken ter hoogte van het parkje halverwege de Seringenlaan. En daarbij meteen de parkeerproblemen rondom het sportpark op te lossen. Op zich een sympathiek idee, reageerden de andere partijen, maar zij hadden van wethouder Zijlmans al begrepen welke gevaren er kleven aan een afslag op de rondweg. Het verkeer mag daar, ook na de reconstructie, 80 kilometer per uur rijden.

Ook het viaduct vormt een belemmering, voor het noodzakelijke uitzicht van de weggebruikers.  Het viaduct verwijderen loopt fors in de papieren en geniet niet de voorkeur, zo is gebleken uit de inspraakavonden over de herinrichting van de N259, die volgend jaar van Dinteloord tot Klutsdorp helemaal op de schop gaat.

Langs de rondweg komt, aan de kant van de kern Steenbergen, een dubbelzijdig fietspad te liggen. Wethouder Zijlmans zegde gisteravond nogmaals toe serieus te gaan bekijken of het mogelijk is om voor fietsers wel één of meerdere doorsteken te maken. De parkeeroverlast bij het sportpark wordt aangepakt door extra parkeerplaatsen aan te leggen of het voormalige oefenveld van SC Welberg.