Hoogspanningsverbinding grotendeels langs voorkeur van gemeenten

STEENBERGEN – De minister heeft het advies van de samenwerkende Brabantse overheden grotendeels gevolgd voor wat betreft de hoogspanningsverbinding ‘ZW380kv’.

Dat was ook de hoop in gemeente Steenbergen, want nu wordt onze gemeente nagenoeg niet geraakt. In november worden informatieavonden gehouden voor de omgeving. Waar en wanneer is te vinden op de projectsite: www.zuid-west380kv.nl/oost.
Begin volgend jaar voert het ministerie EZK gesprekken met de bevoegde instanties over het voorontwerp inpassingsplan.

Afbeelding: het tracé van de hoogspanningsverbinding vanuit Rilland Bad raakt de gemeente Steenbergen.