“Het vuur van de fakkel van vrijheid kan overal branden”

STEENBERGEN – Evenals vorig jaar waren de Dodenherdenkingen in de gemeente Steenbergen sober van aard. Zo ook bij het Bevrijdingsmonument aan de Canadezenweg op de Welberg waar de ceremonie door een klein gezelschap werd bijgewoond. Het maakte de herdenking echter niet minder belangrijk of waardevol voor de mensen die thuis de twee minuten stilte ter nagedachtenis aan de slachtoffers van oorlogsgeweld beleefden.

“Een grote ceremonie met veel aanwezigen of een kleine zonder veel publiek maakt niet zoveel verschil; het is het vuur van de verbondenheid met de ander die de fakkel van de vrijheid laat branden,” verwees Angelo Somers, voorzitter van de stichting Bevrijdingsmonument naar het symbool van de 4 en 5 mei herdenkingen. “Dat vuur kan overal branden.”

Vrij om te zijn wie we zijn

Het is de eerste landelijke herdenking na de grote jubileumviering van 2019/2020 die om die reden het thema ‘Na 75 jaar vrijheid’ meekreeg. “Een mensenleven geleden eindigde de Tweede Wereldoorlog, maar ondanks de vele miljoenen slachtoffers bleef de wereld ook daarna helaas niet gevrijwaard van oorlogsgeweld,” relativeerde wethouder Knop die namens het gemeentebestuur aanwezig was. Het geeft volgens de wethouder extra gewicht aan het offer dat de bevrijders brachten. “Dankzij hen mogen u en ik ons na 75 jaar vrijheid vrij voelen om te zijn wie we zijn.” Een kostbaar geschenk dat volgens Knop bescherming verdient. “Samen moeten we de verantwoordelijkheid blijven dragen voor de toekomst van deze fantastische gemeenschap en daar heb ik alle vertrouwen in.”

Niet voor niets

Een overtuiging die zeker te maken zal hebben met de aanwezigheid van de leerlingen van basisschool Pius X die het monument sinds vijf jaar adopteert. Namens deze school verwoordde leerkracht Angelo de Jong de trots die leerlingen en leraren voelen voor ‘de Klok’: “Het herinnert ons eraan dat hier mensen gestorven zijn voor onze vrijheid. (…) Wij staan hier niet voor niets. Wij staan hier voor de slachtoffers en hun nabestaanden.”

Klok geluid

Namens de school mochten Marc en Simon een gedicht voorlezen dat zij zelf schreven. Klasgenoten Roy en Joeri legden bloemen bij het monument. De bijeenkomst werd traditiegetrouw besloten met het luiden van de klok. Dit gebeurde door de capabele handen van Piet Smout van het Bevrijdingsmonument Welberg. Gelijktijdig werd aan de andere kant van de oceaan, bij het South Alberta Light Horse Regiment in het Canadese Edmonton de replica van de klok. De zogenaamde regimental bell, geluid.

Beelden bij dit artikel