Het papiertje is in the pocket!

STEENBERGEN – Afgelopen dinsdag kregen 160 eindexamenleerlingen van ’t Ravelijn in Steenbergen de ultieme beloning voor een jaar lang hard werken: hun diploma. De aula van de school was voor de gelegenheid getransformeerd tot een kleurrijk marktplein. Hier konden de leerlingen bij diverse kraampjes die bemand werden door hun mentor, vakdocenten en lid van de ouderraad, mooie woorden en een gelukwens voor een glansrijke toekomst scoren.

Aan het eind van de rij wachtte een trotse directeur Huibert de Jonge met het officiële diploma en een pen om het te ondertekenen. Daarmee kwam er voor deze leerlingen een officieel einde aan hun Ravelijnjaren, waarvan het laatste jaar op zijn zachtst gezegd vreemd verliep vanwege corona.

Naar school met de tractor

Sommige leerlingen hadden er hun wijze van vervoer op aangepast. Zo reed de één zijn eigen tractor naar school terwijl de ander uit een Lamborghini stapte. Toch was er ook ruimte voor tradities zoals de verkiezing van ‘best man’ en ‘best woman’ van ’t Ravelijn. Joran Moerland (Mavo), Anna Hommel (Basis) en Niels van Nieuwenhuijzen (Kader) mochten de eervolle titel in ontvangst nemen.

Versneld examen

Vier leerlingen van R@velijn Agora deden het afgelopen jaar versneld examen op Mavo-niveau in de vakken Engels, Nederlands of wiskunde. Sommige van hen deden dat zelfs met twee vakken. Ook zijn er leerlingen van dit concept die geslaagd zijn voor het vak Nederlands op Kader-niveau. Diverse leerlingen van Mavo 3 deden eveneens versneld examen in Wiskunde en Engels. Van de Basis- en Kader-leerlingen waren er twintig die op een hoger niveau één of meerdere vakken afrondden.

Foto’s: Niels van Nieuwenhuyzen (Best Man Kader) – Joran Moerland (Best Man Mavo) en Anna Hommel (Best Woman Basis) kregen extra aandacht vanwege hun prestaties.
[ door Dasja Abresch ]

Beelden bij dit artikel