‘Het negende beleg’, een naslagwerk voor de toekomst.

WELBERG – In het oude gemeentehuis aan de Markt te Bergen op Zoom presenteerde drs. Robert Catsburg, inwoner van Welberg, zondagmiddag het eerste exemplaar van zijn nieuwe boek ‘Het negende beleg”. Het boek vertelt gedetailleerd hoe de laatste dagen van de strijd om Bergen op Zoom in de Tweede Wereldoorlog verlopen zijn.

De ambiance in het oude gemeentehuis sluit naadloos aan bij het thema van het boek ‘Het negende beleg’. Plaquettes aan de wanden zijn een tastbare herinnering aan wat zich tijdens de Tweede Wereldoorlog in de regio heeft afgespeeld. Binnen is het gezellig druk. Familie, vrienden en genodigden zijn vaak in geanimeerd gesprek met elkaar. Robert Catsburg geniet zichtbaar. Frank Vos, algemeen voorzitter van de Stichting Bevrijding Brabantse Wal opent de bijeenkomst en geeft als snel het woord aan Robert.

Het is een soort puzzel die langzaam groeit

“Ik heb dit boek geschreven met een drietal doelstellingen” begint Catsburg gepassioneerd. “Het boek kan gezien worden als een soort encyclopedie. Wat is de achtergrond van de namen op de stenen op het kerkhof. Hoe hebben mensen gestreden, waar kwamen ze vandaan. Je komt er al snel achter dat het verhaal niet stopt bij wie er gesneuveld zijn, ook overlevenden hebben hun verhaal in de strijd voor de vrijheid.” Zijn nieuwste boek, ‘Het negende beleg’ beschrijft op zeer gedetailleerde wijze de laatste dagen vóór de bevrijding van Bergen op Zoom. Vooral hoe de inwoners van Bergen op Zoom deze tijd hebben beleefd. Wat gebeurde er in de schuilkelders. “Bergen op Zoom was de eerste grote stad die bevrijd werd. Canadese journalisten waren er als de kippen bij om verslag te doen van deze heuglijke gebeurtenis. Ralph Allen, een van hen, kwam in gesprek met de burgemeester .Die vertelde dat dit het negende beleg was. Allen schreef in een krantenartikel zeer uitgebreid over het negende beleg. Dat was voor mij reden om dit boek de titel ‘Het negende beleg’ te geven“ licht Catsburg de titel van zijn nieuwste boek toe. “Het verhaal ontwikkelt zich tijdens het schrijven. Het groeit als een puzzel. Alle verhalen van bewoners vormen een stukje van het geheel. Nooit is het verhaal compleet, de puzzel is nooit af.”

Veel ouderen spraken erover, maar niet over serieuze zaken

‘Het negende beleg’ sluit naadloos aan op zijn eerste boek ‘Vijf dagen in november’. Het eerste boek van zijn hand beschrijft de periode van 30 oktober tot 4 november 1944 in Steenbergen en Welberg. Oostburg, de geboorteplaats van Robert Catsburg werd zwaar getroffen. “Ik ging vroeger vaak met mijn vader, die fysiotherapeut was, op huisbezoek bij oudere patiënten. Vaak hadden ze nog allerlei spullen van tijdens de oorlog. Ze spraken er vaak over, wat ze hadden meegemaakt en beleefd in die tijd. Maar nooit over de serieuze zaken, daar kwam ik tijdens mijn onderzoek achter. Thuis spraken we er ook vaak over, samen met mijn oudere broers.  ” licht Catsburg  zijn interesse toe. Tijdens zijn onderzoek kwam er zoveel informatie over Steenbergen boven drijven dat Catsburg, inmiddels al jaren woonachtig in Welberg, daar eerst mee aan de slag ging. “Vandaar dat er een langere periode tussen ‘5 dagen in november’ en ‘Het negende beleg’ zit” legt hij uit. “Ik ben er verbaasd over dat mensen zo weinig weten over de geschiedenis van hun eigen omgeving. Laatst zei iemand tegen me dat hij naar Normandië was geweest. Wat zich dáár had afgespeeld. Lees eens over wat er in je eigen achtertuin heeft plaatsgevonden, heb ik hem geadviseerd. Je zult je verbazen”

Als je de omgeving kent begrijp je het boek nog beter

Robert Catsburg heeft maar liefst vier jaar aan het boek gewerkt. Hij is zelfs naar Canada gereisd om nog meer achtergrondinformatie te bemachtigen. Hij dankte de vier belangrijkste personen die hem hebben bijgestaan met een gesigneerd exemplaar. Maar het eerste boek dat van de pers rolde reikte hij uit aan Ruud van den Belt. Van den Belt is naast burgemeester van Steenbergen ook de voorzitter van de Raad van advies van de Stichting Bevrijding Brabantse Wal. Hij roemde Catsburg om zijn precisie. “Als je op de fiets stapt, kun je talloze plaatsen die in het boek geschreven staan herkennen. Het is een naslagwerk waar de generatie na ons nog vaak in terug zak kijken. Het is belangrijk te onthouden wat zich hier heeft afgespeeld” sprak Van den Belt vol bewondering. Na een klein dankwoordje van Robert Catsburg was er gelegenheid het boek te bekijken. Gezien het aantal exemplaren wat werd aangeschaft werd het door de aanwezigen zeer gewaardeerd.

Tekst: Tineke Feskens  Foto's: Jan de Langen © Steenbergse Courant / KijkopSteenbergen.nl