“Het is tijd om aan de noodrem trekken als het gaat om de huisvestingsplannen voor arbeidsmigranten”

DINTELOORD – Ze willen benadrukken dat ze een werkgroep zijn, en geen actiegroep. De leden van de onlangs opgerichte Werkgroep Behoud Leefbaarheid Dinteloord (WBLD) zijn deze avond al voor de vijfde keer bijeen sinds de oprichting in november. Omdat er volgens hen heel wat werk te verrichten is als het gaat om het bestrijden van de plannen die er zijn om een woonwijk voor 250 arbeidsmigranten te bouwen aan de rand van Dinteloord. Uitzendbureau Flex Employment is de initiatiefnemer van de plannen, en volgens de werkgroep werkt het college hier op ‘sneaky’ wijze aan mee zonder rekening te houden met de inwoners. “Een arbeidsmigrantenwijk als deze zal verstrekkende gevolgen hebben voor het dorp”, zo klinkt de waarschuwende tekst op het pamflet.

Felgeel worden de flyers die de leden van de werkgroep binnenkort bij 2600 Dinteloordse huishoudens in de brievenbus gaan stoppen. Die kleur moet ervoor zorgen dat ze opvallen tussen alle post, maar het is ook een knipoog naar de gele hesjes die de afgelopen tijd het nieuws domineerden. “Die flyer is bedoeld om mensen op te roepen toch vooral naar de inloopdag op 30 januari te gaan om daar hun stem te laten horen. Inwoners kunnen daar in gesprek gaan met de gemeente en initiatiefnemer. Ook de Dorpsraad en wij als werkgroep zullen daar aanwezig zijn. Veel mensen denken dat het allemaal al beslist is, maar dat is zeker niet het geval. Het lijkt wel of wethouder Lepolder de omgekeerde route neemt. Ze is al bezig met de verkoop van de grond, terwijl er nog geen ontwerpbestemmingsplan ligt!”, aldus Leon Aanraad, woordvoerder van de groep.
De werkgroepleden Leon Aanraad en Arie van den Berg waren vroeger politiek actief maar verkeerden al een tijdje in de luwte. De ontwikkelingen in Dinteloord zorgden er echter voor dat ze niet zwijgzaam wilden toekijken.

Dinteloord op slot

De werkgroep is in eerste instantie geformeerd als tegenreactie nadat de Dorpsraad zich positief had uitgesproken voor de huisvestingsplannen voor arbeidsmigranten aan de Noordlangeweg. Volgens de Dorpsraad zullen de toekomstige bewoners van de wijk integreren in Dinteloord en zal de plaatselijke economie er ook profijt van hebben. Maar daar denkt de werkgroep anders over. “Wij vinden dat de werkgevers verantwoordelijk zijn voor alles wat met de huisvesting van tijdelijke arbeidsmigranten te maken heeft. Er zijn genoeg mogelijkheden op en aan de rand van het AFC om de mensen daar te huisvesten, maar daar moet het college wel toe bereid zijn, in plaats van alleen oog te hebben voor het geld wat verdiend kan worden aan die grond. Grond die in de eerste plaats bestemd is als plek waar voorzieningen voor de Dinteloorders gebouwd kunnen worden. Denk aan recreatiemogelijkheden zodat er binnen het dorp ruimte kan ontstaan voor woningbouw. Door deze plannen zet je Dinteloord op slot. Bovendien komen deze arbeidsmigranten vooral voor een korte periode om geld te verdienen waarna ze weer terug naar huis gaan. Integreren is niet hun doel”, zegt Aanraad.

Politiek nog stil

Iemand van de werkgroep zal gaan inspreken tijdens de komende vergadering van de gemeenteraad, om zo de politieke partijen ‘wakker te schudden’. “Want tot nu toe blijft het angstvallig stil”, zo vindt John Klaasman, die als lid van de werkgroep verantwoordelijk is geweest voor het samenstellen van de flyer.
Alleen de Volkspartij kwam voor het kerstreces met een motie waarin wordt gesteld dat het college alle besprekingen met een derde partij zou moeten opschorten totdat de gemeenteraad zich over de plannen heeft uitgesproken. De motie is nog niet in stemming gebracht.

Discussie op gang

De zeven leden van de werkgroep die deze vergadering aanwezig zijn verdelen de taken en bespreken wat er naast het flyeren nog meer op korte termijn moet gebeuren. Op de vraag of ze de mening van de meeste Dinteloorders verkondigen kunnen ze nog geen antwoord geven. “Daarom is het zo belangrijk dat inwoners zich gaan verdiepen in de plannen en zich gaan aanmelden voor de inloopdag op 30 januari. Of ze nou voor of tegen zijn, het belangrijkste is dat er een discussie op gang komt die er eerst nog niet was”, aldus Sjaak Vink namens de werkgroep.

De website van de werkgroep is www.behoudleefbaarheidindinteloord.nl
Aanmelding voor de inloopdag op 30 januari dient te gaan via Flex Employment: info@flex-employment.nl. De nieuwsbrieven van Flex Employment zijn ook te vinden op de site van de gemeente Steenbergen.

Foto: Binnenkort valt er bij de inwoners van Dinteloord een flyer op de mat met daarin de standpunten van de Werkgroep Behoud Leefbaarheid Dinteloord. Ze roepen Dinteloorders op om hun stem te laten horen.

Door: Nicole van de Donk