‘Het is nu of nooit’ voor carnavalsbouwclubs

STEENBERGEN – Burgemeester en wethouders zijn bereid een loods van 700 vierkante meter met een omliggend terrein van bijna 2000 vierkante meter te kopen om onderdak te bieden aan meerdere carnavalsbouwclubs.

De ‘kant en klare’ hal staat aan de Koperslagerij op bedrijventerrein Reinierpolder 2 en moet een maandelijks huurbedrag van zo’n 1000 euro opbrengen. Er zouden drie tot maximaal vijf (grote) bouwclubs in gevestigd kunnen worden. Op de grond eromheen kan naar gelang de behoefte eventueel nog een tweede loods verrijzen.

Om het plan door te laten gaan, zal de Stichting Belangen Carnavalsbouwclubs Steenbergen een huurcontract moeten sluiten met de gemeente. De organisatie gaat op zo kort mogelijke termijn met alle bouwclubs bekijken hoeveel gegadigden er precies zijn om de loods te betrekken. Dat zijn normaal gesproken in ieder geval BC Vor Mekaor en BC Gebeiteld.

,,Als er niet meer belangstelling komt, praat je nog altijd over een forse huurprijs,’’ aldus SBCS-voorzitter Lex Adam. ,,Maar het is nu of nooit. We moeten de mogelijkheden dus heel goed bekijken, daartoe houden we donderdag 25 februari een vervolgvergadering waarbij alle bouwclubs uit de gemeente Steenbergen van harte welkom zijn.’’

Wethouder Cors Zijlmans vertrouwt er vooralsnog op dat het plan zeker kans van slagen heeft. ,,De reacties zijn over het algemeen positief en we moeten er wat mij betreft met z’n allen ook gewoon voor gaan. Het laatste woord is uiteindelijk natuurlijk nog wel aan de raad.’’

Alle politieke partijen gaven begin dit jaar echter te kennen dat zij graag op de een of de andere manier bereid zijn medewerking te verlenen aan een oplossing voor de huisvestingsproblematiek waar meerdere carnavalsbouwclubs mee kampen.