Het gaat goed met het Ondernemers Platform Steenbergen

STEENBERGEN – Het gaat goed met het Ondernemers Platform Steenbergen (OPS). In een paar jaar tijd keerde de stichting het financiële tij van negatief naar stevig positief. Ook het aantal leden steeg aanmerkelijk van 70 in 2015 naar 113 in 2019. Deze blijde boodschap deed Leo Heijmans, voorzitter van het platform, tijdens de jaarvergadering bij Akkermans Leisure en Golf in De Heen.

De afgelopen jaren investeerde OPS met name in het opzetten van een website met actueel ondernemersnieuws (opsinfo.nl), het uitbreiden van het netwerk en het opbouwen van een beter contact met de gemeente. De onderlinge band tussen ondernemers is in de afgelopen jaren aanzienlijk verbeterd en dat is volgens de voorzitter met name te danken aan de bedrijfsbezoeken die frequent zijn afgelegd. “Iedere ondernemer heeft een interessant verhaal te vertellen over het eigen bedrijf,” aldus Heijmans. “Het is leerzaam en leuk om op locatie samen te komen.”

Grote stappen

Onder leiding van het onafhankelijke bureau Park Concepts is een structuur van vijf werkgroepen ontstaan op het gebied van duurzaamheid, veiligheid, beleving, mobiliteit en verkeer. Daarbinnen werken gemeente en ondernemers samen aan innovatieve oplossingen voor de korte, middellange en lange termijn.

Collectief

“Door samen die onderwerpen op te pakken waar alle ondernemers mee te maken hebben, kunnen we grote stappen maken,” stelde Bram van de Lande, beleidsmedewerker Economische Zaken bij de gemeente Steenbergen tijdens de vergadering. “Veel ondernemers hebben bijvoorbeeld de wil om te verduurzamen, maar pakken dat nu nog als 1-pitter op. Het is effectiever en goedkoper om dat als collectief te doen. Hetzelfde geldt voor het waarborgen van de veiligheid en het inrichten van collectieve voorzieningen.”

Bedrijventerreinen

Ook op hoger niveau is de gemeente Steenbergen voortvarend bezig, zo kon verantwoordelijk portefeuillehouder wethouder Knop melden. “Op provinciaal niveau hebben we zowel bestuurlijk als ambtelijk een plaatsje aan belangrijke overlegtafels weten te bemachtigen. Dat levert zeker voordeel voor de gemeente Steenbergen op.” Binnenkort wordt bekend waar in de provincie nieuwe bedrijventerrein ingericht mogen worden. Wethouder Knop heeft er goede hoop op dat de gemeente Steenbergen daar bij hoort.

Startende ondernemers

Tijdens dezelfde vergadering deed de wethouder verslag van de inzet die de gemeente samen met ondernemers en retailers pleegt om de binnenstad van Steenbergen toekomstbestendig te maken. “We denken momenteel met name na over de aanpak van leegstand en verpaupering. In de leegstaande winkelpanden tegenover het voormalige stadhuis maken bijvoorbeeld plaats voor appartementen met deels winkels op de begane grond. Samen met kennisnetwerk ‘Start to Grow’ bekijken we hoe we die ten dienste van startende ondernemers zouden kunnen stellen.”

A4-hotel

De berichtgeving rond de komst van het A4-hotel naast bedrijventerrein Reinierpolder riep vragen op bij plaatselijke ondernemers. Zo wilde Marc Adriaansen van Installatiebedrijf Madri weten of de komst van het hotel geen belemmering ging worden voor bestaande bedrijven op Reinierpolder: “In het verleden hebben we al eens gezien dat de toegestane milieucategorie verlaagd werd nadat de woningen aan de West-Havendijk gebouwd waren. Dat heeft ondernemers echt benadeeld bij de verkoop van hun bedrijf. Wie zegt mij dat dit ook niet gaat gebeuren nadat het hotel er staat?”

Wethouder Knop kon hem geruststellen. “Wij gaan onze bestaande bedrijven zeker niet benadelen met de komst van een nieuw hotel, aldus de bestuurder.