Hersenstichting zoekt collectanten

GEMEENTE STEENBERGEN – De Hersenstichting zet zich in om hersenen gezond te houden, hersenaandoeningen te genezen en patiëntenzorg te verbeteren. Om een en ander te kunnen financieren wordt van 29 januari tot en met 3 februari 2018 gecollecteerd.

Voor de gemeente Steenbergen zoekt de stichting collectanten. Wie zich opgeeft kan zelf aangeven in welke straten en voor welk tijdsbestek hij of zij wil lopen. Aanmelden kan via het kantoor in Den Haag, (070) 360 4816, via www.hersenstichting.nl. Een mailtje sturen naar de regiovertegenwoordiger Gina Hindriks kan ook. Haar mailadres is: ghindriks@hersenstichting.nl.