Hernieuwde oproep om veiligheid fietsbrug te verbeteren

STEENBERGEN/KLUTSDORP – Burgercommissielid Jan Veraart van de fractie Door! heeft er zowel bij Rijkswaterstaat als de gemeenten Steenbergen en Bergen Zoom opnieuw op aangedrongen om snel maatregelen te treffen ter verbetering van de veiligheid op en rond de fietsbrug over de A4 bij Klutsdorp.

Veraart vroeg in de commissievergadering van de gemeente Steenbergen op 11 september al nadrukkelijk aandacht voor het gevaar van ongelukken, die zich naar zijn mening met name kunnen voordoen in de afritten van de fietsbrug.

Op het metershoge talud genieten de fietsers volgens Veraart veel te weinig bescherming, waardoor zij het risico lopen in de zachte berm te geraken en vervolgens naar beneden kunnen vallen. Daar komen zij akelig dicht bij de rijbaan terecht.

Veilig Verkeer Nederland onderschrijft de problemen en adviseert onder meer om een houten constructie aan te brengen, zodat langzaam en snel verkeer beter van elkaar gescheiden blijven. Veraart hamert bovendien op het veiliger maken van de oversteekplaats voor fietsers op de N259.

Op 16 september richtte hij zich schriftelijk tot Rijkswaterstaat en de colleges van de gemeenten Steenbergen en Bergen op Zoom. Sindsdien is er weinig tot geen actie ondernomen, constateert Veraart tot zijn spijt. Wel heeft hij vastgesteld dat meerdere ‘gevaarborden’ op de fietsbrug omver zijn gegooid of gewaaid, waardoor de situatie alleen maar gevaarlijker is geworden, zo stelt hij in een ‘reminder’ aan voornoemde instanties.

Ook hebben zich volgens het burgercommissielid ter plekke al enkele valpartijen voorgedaan. Hij roept iedereen op om zijn klachten of meldingen van valpartijen aan hem door te geven via j.veraart@gemeente-steenbergen.nl