Herbestrating Grote Kerkstraat vordert in rap tempo

STEENBERGEN – De stratenmakers die momenteel de Grote Kerkstraat onder handen nemen, hebben er flink de sokken in. Er is in enkele weken tijd al een berg werk verzet, zo valt van bovenaf goed te zien.

Doordat de Grote Kerkstraat in verband met de herinrichting net voorbij de Markt is afgesloten, onttrekken de werkzaamheden zich grotendeels aan het oog van het publiek. Winkels en andere bedrijven in de straat zijn overigens wel bereikbaar, maar alleen te voet. Vanaf een balkon in de straat bekeken, worden de contouren van de nieuwe inrichting al duidelijk zichtbaar.

Lantaarnpalen zijn al verzet en de aannemer is druk bezig met het leggen van nieuwe, roodkleurige klinkers in het trottoir aan de zuidkant. Dat wordt aanmerkelijk breder gemaakt, met als gevolg dat de rijbaan 'automatisch' een stuk smaller wordt. Aangezien de parkeervakken blijven bestaan en de stoep aan de noordkant even breed blijft als voorheen, zal het straks nog flink passen en meten worden op het moment dat winkels bevoorraad moeten worden en bijvoorbeeld ook met de carnavalsoptocht.

Ter hoogte van de Smidstraat komt namelijk ook nog een verbreding van het trottoir, met vlaggenmasten zoals die ook op de kop van de Markt staan. In de Kaaistraat, die later dit voorjaar wordt heringericht, zijn meerdere van zulke 'uitstulpingen' gepland. Dit alles ter verhoging van de aantrekkelijkheid van de binnenstad, in het kader van plan StadHaven.