Heemkundekring op zoek naar namen Burgerwacht

STEENBERGEN – De werkgroep stadskernonderzoek van heemkundekring De Steenen Kamer hoopt de namen te kunnen achterhalen van de leden van de Burgerwacht op deze foto, die gemaakt is in de jaren dertig van de vorige eeuw, met als ‘decor’ de vroegere Gummarusschool op de Westdam.

Burgerwachten ontstonden na de Eerste Wereldoorlog en werden in 1940, op last van de Duitse bezetter, opgeheven. Het waren semi- of paramilitaire eenheden, bewapend door de Koninklijke Landmacht, maar de leden droegen afwijkende uniformen; met uitrustingsstukken uit voormalige regimenten. Zo is de platte trom van de tamboer bijvoorbeeld mogelijk afkomstig van Duitse troepen uit 1918.

Commandant Pieter Quist

Vermoedelijk is deze foto genomen voor een Burgerwacht-landdag, waarvoor uit heel Nederland Burgerwachten samen kwamen en streden om militaire vaardigheidsprijzen. De leider van de Steenbergse Burgerwacht was Pieter Quist, hij staat als vierde van rechts op deze foto. Quist gold in de Tweede Wereldoorlog als eerste commandant van de plaatselijke Ordedienst. Hij maakte deel uit van het verzet en had onderduikers in zijn huis aan de Grote Kerkstraat. Vlak voor het einde van de oorlog overleed hij in een Duits werkkamp.

Reageren

Helemaal rechts is waarschijnlijk Sjaan Bastiaanse te zien, derde van rechts is vermoedelijk Toon Bastiaanse. De vijfde van rechts is volgens de vrijwilligers van de heemkundekring Kees Bastiaanse. Verder tasten zij echter nog in het duister. Wie hen aan namen of andere relevante informatie kan helpen, wordt verzocht contact op te nemen met Hanneke Meulblok via hanneke.meulblok@gmail.com of 0167-562356.