Heemkunde is hot: Glansrijke toekomst wacht zilveren heemkundekring De Steenen Kamer

STEENBERGEN – Heemkundekring De Steenen Kamer viert dit jaar haar 25ste verjaardag en daar kan eenieder die dat wil van meegenieten. Met lezingen, een boekwerk, een expositie, stadswandelingen en nog veel meer. Voor voorzitter Gerard Baten geven al deze activiteiten invulling aan een gevleugelde uitspraak die hem na aan het hart ligt: “Je moet je geschiedenis kennen, anders blijf je steeds dezelfde fouten maken.”

De Steenen Kamer is in september 1994 opgericht op initiatief van de drie Steenbergenaren Theo Derksen, Lodi Baauw en Con Slokkers. De oprichtingsvergadering vond plaat bij het toenmalige Hotel Aarden (anno 2019: De Kaai). Sinds die tijd verdiepten de leden zich in teamverband of individueel in tienduizenden pagina’s archiefwerk. Het resulteerde in publicaties, lezingen, excursies en onderzoeken die tezamen zorgen voor een steeds completer wordend beeld van de historie van stad en ommeland.

Babyboomers

Heemkunde is hot. In de kern Steenbergen heeft de interesse voor de historie de afgelopen jaren een enorme vlucht genomen. Ook bij De Steenen Kamer is dat te zien aan de ledenlijst die op het moment zo’n 75 leden lang is. In tegenstelling tot collega’s van andere verenigingen verwacht Baten de komende jaren een gestage ledengroei. “De babyboomers gaan met pensioen. Een generatie die bovengemiddelde interesse heeft voor de historie van hun stad en nu de tijd krijgt om daar wat mee te doen.”

Dagtaak

Maar ook de jongeren laten zich niet onbetuigd. “De belangstelling voor de eigen woonplaats of stamboom groeit. Van alle kanten krijgen we verzoeken om informatie of ondersteuning bij onderzoeken. Wanneer we dat zouden willen, hadden we alleen al een dagtaak aan de vragen die binnenkomen via de mail. Maar ook via een facebookpagina als Mooi Steenbergen komt van alles voorbij.“

Kont keren

Het is de grote wens van de club om op een dag, bij voorkeur in de nabije toekomst, een eigen stek te hebben. “Met eigen bedoel ik dan, samen met de Stadsarcheologie Steenbergen,” aldus de voorzitter. De afgelopen jaren hebben beide clubs de banden aangehaald en een fysiek samengaan is de volgende logische stap in deze relatie. “Op dit moment hebben we echter geen van tweeën een plek waar dat kan.” Sterker nog, in clubhuis ’t Zolderke van de heemkundekring is maar net voldoende ruimte voor de leden om tijdens werkavonden de spreekwoordelijke ‘kont te keren’.

Waardevolle verbinding

Voorzichtig richt De Steenen Kamer de pijlen op de Gummaruskerk waarvoor momenteel een werkgroep het toekomstbeeld scherp stelt. Sinds een paar maanden gebruiken de Stadsherauten, onderdeel van de heemkundekring, de kerk als startpunt van de rondleidingen. “Een actieve groep stadsgidsen was een wens die we al veel langer koesterden. Na de historische stadswandeling vorig jaar, op initiatief van Ad Vermeulen, ging die bal aan het rollen. Nu hebben we zeven zeer actieve Stadsherauten rondlopen in ‘Ons Steenbergen’. Zij zijn vooralsnog onderdeel van de heemkundekring, maar misschien gaan zij mettertijd wel een eigen leven leiden. Het is een waardevolle verbinding van cultuur en historie. Als het aan mij ligt, volgen er daar nog veel meer van.”

Winkelpanden

De kring heeft voor de komende 25 jaar nog voldoende ideeën op de plank liggen. “Momenteel doet een aantal van ons bijvoorbeeld onderzoek naar het winkelbestand door de eeuwen heen en lichten we er diverse winkelpanden uit voor een diepgravend onderzoek. Daar komen de meest fascinerende resultaten uit. We krijgen ook steeds meer verzoeken van eigenaren die zelf meer over hun pand willen weten.”
Met de viering van 750 jaar Steenbergen in 2022 in het vooruitzicht hoeft de heemkundekring zich sowieso niet te vervelen. “De gemeente Steenbergen ziet ons echt als partner. Niet alleen bij festiviteiten, maar ook nemen we deel aan diverse werkgroepen en onderzoeken die een link hebben met de geschiedenis. Die waardering voor de kennis en kunde van de heemkundigen is er niet altijd geweest, dus het speekt voor zich dat we er erg blij mee zijn.”

Foto: Maria Veldmans (penningmeester), Gerard Baten (voorzitter) en Robert Catsburg (secretaris) vormen samen het dagelijks bestuur van heemkundekring De Steenen Kamer. Dit jaar viert de vereniging haar 25ste verjaardag met tal van activiteiten.

Tekst en foto: Dasja Abresch © Steenbergse Courant / KijkopSteenbergen.nl
Door: Dasja Abresch