Heeft u het al gehoord? de zonneweides komen eraan!

( Ingezonden brief – onder verantwoording van de inzender )

Rob Vierboom, Dinteloord : “Mijn eerste reactie was, komt dat recreatiepark bij Dinteloord er nu echt? Maar nee hoor, er komen geen ligbedden, geen groene gazons, obers met dienbladen vol exotische drankjes, laat staan de parasol die nog net je gezicht uit de felle zon houdt.
Nee, het zijn blauw glazen panelen strak in het gelid gezet zoemend van genot in de zon om dat om te zetten in elektriciteit. Het zijn zonnecellen bedrijven terreinen die binnen de contouren van eeuwen oude polders worden weggezet. En warempel zelfs op de drempel waar je Dinteloord binnen stapt blinken ze je dadelijk tegemoet. Tenminste dat lijkt de nieuwe visie van onze gemeente te worden.
Zijn we nog niet bekomen van de eerste schermutselingen rond mega windmolens – de strijd loopt nu bij de raad van Staten – wordt er een nieuw plan over Dinteloord uitgerold in de beeldvormende gemeenteraadsvergadering van 23 januari.
De initiatiefnemers presenteren een zonnig plaatje, ook in financieel opzicht dus daar kun je je geen buil aanvallen. Maar wat vinden de inwoners daar nu van, wat vinden belangengroepen zoals dorpsraad, actiegroep tegen megamolens, de werkgroep behoud leefbaarheid Dinteloord, waarom staan die daar niet met hun kritische blik?
Juist in een beeldvormende vergadering moeten alle meningen gehoord worden. Want dan pas kan er een gedragen besluit genomen worden.
Maar misschien wil de gemeenteraad en college dit juist niet en is men gek op bezwaarschriften en gerechtelijke procedures tot en met de raad van Staten.
Ik doe nogmaals een klemmend beroep op college en raadsleden: ga met alle partijen in gesprek. Ga de wijken en dorpen in en peil de meningen, dat is wat een goed bestuurder hoort te doen
.”