Haven De Heen klaar voor herinrichting

DE HEEN – Nog deze zomer krijgt de haven van De Heen een fris, nieuw gezicht. Sinds eind 2017 houden vertegenwoordigers van het dorp, lokale horeca, watersport en de gemeente zich bezig met de herinrichting van het gebied en dat heeft inmiddels geleid tot een definitief ontwerp. De begrote kosten van 125.000 blijken echter niet toereikend en daarom zal de gemeenteraad zich in mei eerst nog uit moeten spreken over aanvulling van het budget met 100.000 euro.

De extra kosten zijn met name te wijten aan de asbestvezels die tijdens bodemonderzoek werden gevonden in de puinlaag die momenteel als verharding dient. De vezels vormen geen gevaar voor de volksgezondheid maar zullen uiteraard wel verwijderd worden bij de herinrichting van het gebied.

Prettige plek

Wanneer het werk is gedaan, zal de huidige, ietwat armoedige aanblik van de haven een complete metamorfose hebben ondergaan. Het resultaat: een combinatie van groen, verharding en parkeren. Bovendien komt er langs het water een wandelpad met bankjes dat aansluit op de bestaande kanosteiger. Ook wordt bij de haveningang de toegang tot de bakstenen overwelfde, monumentale duiker met het jaartal 1785 op de sluitsteen beter toegankelijk. Omdat de haven ook in de winter een prettige plek moet zijn om te komen, wordt het contract met watersportvereniging Volkerak voor winterstalling op de wal beëindigd.

Mix

Het projectplan ‘Herinrichting Haven de Heen’ is tot stand gekomen dankzij de inzet van een werkgroep bestaande uit vertegenwoordigers van eetcafé ’t Goeleven, Camping de Uitwijk, Jachthaven De Schapenput, WSV Volkerak, Leefbaarheid De Heen en de gemeente. Zij zijn met elkaar tot een ontwerp gekomen van waaruit twee inrichtingsvarianten tijdens een inloopavond zijn gepresenteerd aan de inwoners van De Heen. Hieruit is een mix ontstaan waarbij rekening is gehouden met de reacties van de inwoners.

De werkzaamheden moeten afgerond zijn vóór 1 oktober 2019. Hierna mag in, verband met de aanwezige waterkering, niet in het gebied gewerkt worden.