Hart voor Saskia vestigt hoop nu op gemeenteraadsverkiezingen

STEENBERGEN – Ze willen geen politiek bedrijven en hadden verwacht het bijltje erbij neer te kunnen gooien, maar de leden van ‘Hart voor Saskia’ zien zich na het negeren van de petitie ‘Steenbergen achter Saskia’ genoodzaakt hun actie voort te zetten. De groep van tien, voortgekomen uit de bijeenkomst die leidde tot de petitie, vinden het schandelijk dat de politieke partijen die het vertrouwen in burgemeester Bolten opzegden zich niets aantrekken van de publieke opinie.

,,Drieduizend handtekeningen in slechts anderhalve week, hoe kun je zo’n duidelijk signaal vanuit de bevolking nou negeren?’’ vraagt woordvoerster Jeannie van Langerak van ‘Hart voor Saskia’ zich hardop af. ,,Een groot deel van onze volksvertegenwoordigers heeft het vertrouwen dat zij bij de vorige verkiezingen van de burgers hebben gekregen ernstig geschaad. De enige manier die ons nu nog rest om daar iets tegen te doen, is massaal gaan stemmen op 19 maart. Blijf niet thuis en stem niet blanco of ongeldig.’’

Eerlijke kans

..Onder veel inwoners heerst grote onvrede en enorme teleurstelling over de harteloze manier waarop Saskia Bolten is afgeserveerd,’’ vervolgt Van Langerak. ,,Dit mogen we niet accepteren. Er móet openheid van zaken worden gegeven en onze burgemeester verdient een eerlijke kans, zelfs als zij aantoonbaar fouten zou hebben gemaakt. Wij, en met ons heel veel inwoners, geloven niet dat zo’n warme, betrokken, benaderbare en bestuurlijke ervaren burgermoeder ineens niet capabel zou zijn. Waarschijnlijk heeft zij de vinger op de zere plek gelegd en willen haar tegenstanders daarom niet de problemen onderzoeken die zij aankaartte in de uitgelekte verklaring.’’

Hoe te stemmen?

Wat ‘Hart voor Saskia’ verder dwarszit is dat het verkenningsrapport naar de bestuurlijke problemen geheim blijft, om niemand in een kwaad daglicht te zetten. ,,Maar wie bekommert zich over de beschadiging van Saskia Bolten?’’

,,Hopelijk brengen de verkiezingen verandering in de huidige situatie,’’ stelt Van Langerak, waarbij zij meteen de vraag opwerpt wat wijsheid is. ,,Wij zien het niet als onze taak om een stemadvies te geven, maar zijn er dus wel van overtuigd dat een hoge opkomst het verschil kan maken en staan open voor tips en suggesties. Ook zullen wij de komende tijd, vóór en zo nodig na de verkiezingen, nog vaker van ons laten horen.’’

‘Hart voor Saskia’ is bereikbaar via info@krachtveld.eu

Foto: Peter van Langerak, Mieke Stoffelen-Koets, Ineke van Middendorp, Dora de Greef (boven vlnr), Jeannie van Langerak en Jan van Middendorp (onder) tonen hun hart voor Saskia Bolten. Zij vinden dat de burgemeester een eerlijke kans verdient en terug moet kunnen keren op haar post in het gemeentehuis. (Niet op de foto: Thomas de Greef, Jos Bos en nog twee sympathisanten die liever anoniem willen blijven).