Happer-project moet scholieren bewuster maken van belang afvalscheiding

STEENBERGEN – Door een van de afvalcoaches is een educatieprogramma gemaakt dat leerlingen van de basisscholen in de gemeente Steenbergen bewust moet maken van het belang om afval goed te scheiden. En daar blijft het niet bij: de scholen gaan nu hun afval ook daadwerkelijk scheiden. Ook ’t Ravelijn heeft zich bij het project aangesloten.

Via het ontwikkelde educatieprogramma – waarin de figuurtjes ‘Happers’ een rol spelen leren de scholieren waarom en hoe het afval zinnig moet worden gescheiden. Er zijn vier ‘Happers’: ‘Restafval’, ‘Oud Papier’, ‘PMD’ (= Plastic, Metaal en Drankverpakkingen) en GFT (= Groente, Fruit, Tuinafval). De Happers leren de scholieren hoe en waarom het scheiden belangrijk is. Naast dit programma zullen de scholen via het ‘Natuurpodium’ ook worden ondersteund via het regionale programma ‘Natuur- en duurzaamheidseducatie’. Het idee achter het project is dat als de jongeren heel bewust worden van het belang van afvalscheiding dit weer een stap is in het streven van de rijksoverheid om van de beoogde 100 kilo restafval per inwoner voor dit jaar terug te zakken naar 30 kilo per inwoner in 2025.

Voorbeeld geven

Belangrijk voor het slagen van het ‘Happerproject’ is dat de scholen het voorbeeld geven door hun afval zelf ook te scheiden. Tot op heden werd het afval van de scholen bestempeld als bedrijfsafval en konden deze het niet gescheiden aanbieden. Via de gemeente zijn nu afspraken gemaakt om de scholen op te nemen in de route voor het ophalen van huishoudelijk afval en daardoor kan het afval gescheiden worden aangeboden. De kosten van het ophalen komen voor rekening van de scholen, maar een en ander is beter betaalbaar geworden.

Structureel

In een raadsmededeling doet het college van b en w het verhaal rond dit project uit de doeken. Aangegeven wordt dat er jaarlijks een structureel budget is voor afvaleducatie en dat de voortgang van het ‘Happerproject’ kan worden gegarandeerd. De planning is om rond de herfstvakantie officieel met het project te starten en eveneens met de gescheiden afvalinzameling op de scholen.

Door: Peter Vermeulen