Gummaruskerk open op Hemelvaartsdag en op vrijdagen

STEENBERGEN – Op donderdag 10 mei (Hemelvaartsdag) is de Gummaruskerk in Steenbergen van 11.00 tot 16.30 uur opengesteld voor bezoekers, die deze fraaie Cuijperskerk ook eens van binnen willen bewonderen.

En net als in 2017 zal de kerk daarna (dus vanaf vrijdag 11 mei) elke vrijdag in de maanden mei tot en met september worden opengesteld tussen 11.00 en 16.30 uur.
Getracht zal worden ook bij grote evenementen in de binnenstad (zoals bijvoorbeeld de Koos Moerenhout Classic) een openstelling te hebben. De toegang is steeds gratis, al wordt een vrijwillige bijdrage in de collectebus zeker op prijs gesteld.  Die bijdragen zullen worden besteed aan de instandhouding van het monumentale gebouw.

Wisselende expositie

Om het voor bezoekers nog aantrekkelijker te maken om de kerk te bezoeken, worden steeds in de vitrines een aantal kerkelijke voorwerpen uitgestald, die telkens 6 tot 8 weken blijven staan. Daarna worden ze gewisseld voor weer andere gebruiksvoorwerpen. De gidsen geven met plezier uitleg en toelichting. Ook zijn de vijfentwintig in de kerk aanwezige heiligenbeelden voorzien van teksten met informatie over de betreffende heiligen.

Rondleiding voor groepen

Voor groepen van minimaal 12 personen verzorgen vrijwilligers van de Gummaruskerk graag ook rondleidingen de Gummaruskerk. Dat kan op nagenoeg elke gewenste datum en tijd. Hiervoor wordt een kleine vergoeding gevraagd van twee euro per persoon. Rondleidingen kunnen worden aangevraagd bij Jan Gelten (telefoon 0167-565612) of Leontine Tjioe (0167-562014).
Voor fietsgroepen van buiten Steenbergen is het mogelijk gedurende het kerkbezoek de fietsen in een gesloten ruimte te stallen.