Gummarus luidt het nieuwe schooljaar officieel in

STEENBERGEN – Op de Gummarusschool werd gisteravond met veel ‘tam tam’ het nieuwe schooljaar officieel ingeluid, middels een optreden van Marco Brok en een aantal leerlingen van zijn slagwerkschool. Op die manier werd meteen het nieuwe motto van de school onderstreept, want dat luidt: ‘Samen maken we de wereld’.

Daarom waren ook niet alleen de teamleden en alle leerlingen uitgenodigd voor de openingsbijeenkomst, maar ook alle ouders en vertegenwoordigers van organisaties waarmee de Gummarusschool nauw samenwerkt, zoals Zo Kinderopvang, peuterspeelzaal Pippi, buitenschoolse opvang Breek-4U, Centrum Jeugd & Gezin en Logopediepraktijk Steenbergen.

Binnen die samenwerking staan ‘vertrouwen, respect voor elkaar en veiligheid’ voorop, met als doel dat alle kinderen de ruimte krijgen om hun talenten zo goed mogelijk te ontwikkelen. ,,En, íedereen doet ertoe,’’ benadrukte directeur Els Kooijmans in haar welkomstwoordje, waarna het nieuwe logo van de school werd onthuld en Slagwerkschool Brok de volle gymzaal nog verder vulde, maar dan met ritmische muziek.

Vervolgens ging de inloop- en informatieavond van start, waarbij de aanwezigen een kijkje konden nemen in de verschillende klassen en bij stands van de eerder genoemde organisaties.