Gummarus herdacht Gibson en Warwick

STEENBERGEN – Op 19 september 1944 kwamen Guy Gibson en Jim Warwick om het leven toen hun gevechtsvliegtuig neerstortte in de Steenbergse polder. Het propellermonument in het Steenbergse stadspark herinnert aan die gebeurtenis. De plaatselijke Gummarusschool adopteerde het monument en houdt ieder jaar een herdenkingsbijeenkomst. Vrijdagmorgen was het weer zover. De leerlingen van groep 8 verzamelden zich samen met loco-burgemeester Wilma Baartmans bij het monument. “Het blijft bijzonder om hier ieder jaar weer samen te komen voor de herdenking van twee mensen die we eigenlijk nooit gekend hebben,” vertelde de loco-burgemeester. “Waren Guy Gibson en Jim Warwick op 19 september 1944 niet in Steenbergen neergestort, dan hadden we hun namen misschien wel nooit gekend.”

Verdraagzaam naar elkaar

Ter gelegenheid van de herdenking hadden de leerlingen van de Gummarus alleemaal iets op papier gezet. De één las een brief voor die een jonge dwangarbeider schreef aan zijn ouders, de ander een gedicht of een verhaal van eigen hand. Dat de kinderen vrijheid geen vanzelfsprekendheid vinden, kwam uit deze verhalen duidelijk naar voren. Wilma Baartmans benadrukte dat iedereen een taak heeft om de vrijheid te bewaken:  “Gibson en Warwick hebben er mede voor gezorgd dat wij nu nog altijd in vrede en vrijheid kunnen leven. Ongeacht onze afkomst, kleur, geaardheid en levensovertuiging. Zolang we ons daarvan bewust blijven en verdraagzaam zijn naar elkaar, staan we sterk en kunnen we alles aan. Ook in deze moeilijke tijd. Daarom is het zo belangrijk dat jullie deze herdenking blijven organiseren.”