Grote zorgen in raad om beheer Cromwiel

STEENBERGEN – Het gaat wethouder Cors Zijlmans op dit moment te ver om Hydra Sportbeheer de wacht aan te zeggen. Hij wil de exploitant van ’t Cromwiel nog even de kans geven om orde op zaken te stellen in het gemeenschapshuis, waar al veel gebruikers zijn gaan lopen uit onvrede met de werkwijze van de beheerder. Zijlmans kondigde een enquête aan onder alle overgebleven en vertrokken gebruikers, om de problemen inzichtelijk te krijgen en naar structurele oplossingen te zoeken.

Onder aanvoering van de Volkspartij, gaven meerdere raadsfracties gisteravond te kennen dat hun geduld met Hydra Sportbeheer eigenlijk al op is. Namens de Volkspartij stelde Wil Knop voor om het bedrijf officieel in gebreke te stellen. Volgens zijn informatie, heeft de exploitant zich het afgelopen jaar op diverse punten niet aan de gemaakte contractafspraken gehouden en wordt het tijd voor harde maatregelen. De onderneming heeft wat hem betreft meermaals de gelegenheid gehad om voor verbetering te zorgen.

Rode kaart

Hydra moet een rode kaart krijgen, vond ook de PvdA, bij monde van Joey van Aken. ,,Hoe lang moet dit nog doorgaan? We moeten niet wachten totdat ’t Cromwiel helemaal leeg staat.’’

,,We hebben een overeenkomst met Hydra en verwachten dat zij uitvoeren wat er in het Programma van Eisen staat. Doen ze dat niet, dan moet er een streep door,’’ merkte Loes Baselier van D66 op.

Theo van Es (Steenbergen Anders) dacht er al niet veel anders over en drong er bij Zijlmans op aan dat de gemeente z’n tanden moet laten zien jegens Hydra.

Sterfhuisconstructie

VVD’er Kees Gommeren kreeg in de indruk dat het bedrijf – dat niet investeert en alleen maar bezig zou zijn om de kosten te drukken – een sterfhuisconstructie hanteert. Hij wees er bovendien op dat Hydra bij de aanbesteding slechts 531 van de 1000 te behalen punten had gescoord. ,,Dat is dus gewoon een onvoldoende. Kunnen wij nog onder dit contract uit?’’

Financiële gevolgen

,,Dat gaat ons veel geld kosten,’’ reageerde Zijlmans, die echter niet kon zeggen hoe hoog de financiële consequenties dan zouden zijn. Hij ontkende niet dat er nodige mis gaat in ’t Cromwiel en dat er verandering dient te komen in de situatie. De wethouder heeft er vooralsnog vertrouwen in dat Hydra de half december gemaakte, mondelinge afspraken zal nakomen. Welke afspraken hij precies met de beheerder heeft gemaakt, gaf Zijlmans echter niet prijs.