Grote meerderheid vóór betere plek Watersnoodmonument

NIEUW-VOSSEMEER – Waar het precies komt te staan en wanneer, staat nog niet vast, maar dát het Watersnoodmonument in Nieuw-Vossemeer een betere plek verdient is wel duidelijk geworden uit de enquête van de Dorpsraad. Voorzitter Jan Bosters presenteerde gisteravond in de Vossenburcht de uitkomsten van de peiling onder de inwoners. Van de 89 deelnemers aan de enquête vindt ruim 80% dat het monument een prominentere plaats zou moeten krijgen.

De Dorpsraad deed de ondervraagden de suggestie aan de hand om het monument – te vinden te verplaatsen van de Achterstraat (in een enigszins verloren hoek tegenover het A.M. de Jonghuis)  naar de hoek van de Hoogte met de Wenerstraat. Dat idee kreeg de goedkeuring van 77% van de deelnemers die de moeite namen om de enquête in te vullen. Sommigen gaven aan dat deze locatie wel eens te gevoelig zou kunnen zijn voor vandalisme. Alternatieven die werden aangedragen zijn het Kerkplein, de hoek van de Hoogte met de Assumburgweg/Vletterstraatje en – zeker niet onlogisch – het Plein 1 Februari 1953.

Zeven personen gaven aan ook wel mee te willen werken aan de daadwerkelijke ‘verhuizing’ van het monument. De gemiddelde leeftijd van deze mensen is 58 jaar, waaruit de Dorpsraad tot tevredenheid van Bosters afleidt dat ook Nieuw-Vossemeerders die de ramp zelf niet hebben meegemaakt zich betrokken voelen.

Voor de Dorpsraad staan vooralsnog alle opties open, het orgaan wil de komende tijd zoveel mogelijk draagvlak proberen te bewerkstelligen voor een definitieve keuze.

Foto's Niek Perdaems