Grote belangstelling voor Prinslandse waterzuivering

DINTELOORD – Piet Janmaat, directeur van de Tuinbouwontwikkelingsmaatschappij (TOM) mocht zich vanmorgen verheugen in een aandachtig publiek afkomstig vanuit het hele land. De klankbordgroep van het platform Glastuinbouw Nederland en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland waren in Dinteloord op bezoek en luisterden aandacht naar Janmaat’s uitleg over de waterzuiveringsinstallatie van glastuinbouwgebied Nieuw Prinsenland.

De innovatieve installatie is onder meer gebouwd met als doel een zo duurzaam mogelijk (her)gebruik van het water dat vrij komt bij de productie van suiker. Zo wordt het restwater uit de suikerfabriek (dat voorheen de Dintel in ging) gezuiverd en gebruikt als gietwater voor de naastgelegen glastuinbouw. Ook de suikerfabriek neemt een deel van het water terug in. Het unieke van het Dinteloordse systeem is dat het water, in afwachting van gebruik, ligt opgeslagen in acht ondergrondse bronnen. Niet in tanks of andere man-made constructies maar in een natuurlijke omgeving. “Vergelijkbaar met zoetwaterbellen tussen de leemlagen,” maakte Janmaat het beelden voor de toehoorders. Een techniek die vooralsnog enig in zijn soort is. Daarnaast wordt het spuiwater, afkomstig uit de glastuinbouw, door middel van een uitgebreide filtering dusdanig ontdaan van vervuiling dat het uiteindelijk, praktisch 100% zuiver, het riool in kan.