Grootscheepse controle- en preventieactie in Steenbergen

STEENBERGEN – Voorkoming van criminaliteit – met name woninginbraken – was het hoofddoel van de grootschalige preventie- en (verkeers)controleactie, die het nieuwe basisteam Bergen op Zoom van politiedistrict De Markiezaten gistermiddag heeft gehouden in samenwerking met de Belastingdienst, het buurtpreventieteam in Kruisland, de vreemdelingenpolitie en de afdeling handhaving van de gemeente.

Waar nodig werd echter wel verbaliserend opgetreden. Dat gebeurde 23 keer, onder meer voor niet handsfree bellen, fout parkeren en het besturen van een motorvoertuig zonder rijbewijs. De Belastingdienst wist bovendien voor dik 83.000 euro aan openstaande vorderingen te innen.

Hoofddoel van de operatie was evengoed om te laten zien dat dankzij er de totstandkoming van het 140-koppige basisteam Bergen op Zoom, zoals dat heet, ‘meer blauw op straat’ kan worden gebracht. Op die manier hoopt en verwacht de politie de criminaliteit terug te kunnen dringen, maar daarbij vraagt zij wel de hulp van het publiek.

Inbraakgevaar tijdens vakantie en WK voetbal

Alle 2230 gecontroleerden, die volgens operationeel chef Peter Smaardijk en de Steenbergse wijkagent Gerrit van Rijn positief reageerden op de actie, kregen derhalve een preventiebrief mee naar huis. Met tips om ongewenst bezoek buiten de deur te houden en bij onraad de politie te alarmeren. ,,Inbrekers hebben tenslotte ook in de gaten dat veel mensen de wedstrijden van Oranje op het WK elders kijken én de vakantieperiode komt eraan.’’

Op inbraakgevoelige locaties in verschillende kernen en wijken werden zogenoemde voetjes achtergelaten, om de bewoners te attenderen op de risico’s van bijvoorbeeld niet (goed) afgesloten poorten en openstaande ramen.