Groot onderhoud aan N257 op punt van beginnen

STEENBERGEN – De provincie Noord-Brabant houdt dinsdag 19 augustus van 16.00 tot 19.00 uur een informatieve inloopbijeenkomst bij restaurant De Wallevis over de onderhoudswerkzaamheden die de komende maanden worden uitgevoerd aan de provinciale weg N257, van de aansluiting met de Stoofdijk in Steenbergen tot het Schelde-Rijnkanaal in Tholen.

De kwaliteit van deze weg is dermate slecht dat groot onderhoud hard nodig is. De hoofdrijbaan en de fietspaden krijgen een nieuwe asfaltlaag en tegelijkertijd wordt op enkele plaatsen in het traject de verkeersveiligheid verbeterd. Daarbij gaat het vooral om aansluitingen op gemeentelijke wegen, fietsoversteekplaatsen en een aantal inritten van woonhuizen. De bebouwde kom van Heense Molen wordt zodanig aangepast, dat van het verkeer een lagere snelheid wordt verwacht.

De gemeente en de inwoners van De Heen hadden graag gezien dat er een rotonde werd aangelegd op de kruising van de Dorpsweg met de N257, maar die wens is door de provincie niet gehonoreerd.

De werkzaamheden beginnen op maandag 25 augustus en worden in vier fases uitgevoerd, van het Schelde-Rijnkanaal naar Steenbergen, waar het laatste gedeelte half november klaar moet zijn.

Per fase worden omleidingsroutes ingesteld, die met borden worden aangegeven. Indien nodig worden aanvullende maatregelen getroffen om sluipverkeer in het omliggende (polder)gebied tegen te gaan, of zal de gemeente aan de politie vragen hiertegen op te treden.

In de omgeving van de N257 wordt tijdens de werkzaamheden – op verzoek van de gemeente Steenbergen – bovendien een verbod ingesteld voor vrachtverkeer, met uitzondering van bestemmingsverkeer. Bedrijven en woningen langs de weg blijven bereikbaar, behalve op de momenten dat er voor hun deur geasfalteerd wordt. Betrokkenen worden hierover tijdig geïnformeerd.