Grond op Welberg beschikbaar voor ‘natuurlijk ondernemen’

WELBERG – Het Groen Ontwikkelfonds Brabant nodigt ondernemers en burgerinitiatieven uit om vernieuwende ideeën te bedenken voor in totaal acht clusters van percelen in het Brabantse buitengebied. Tot de aangeboden clusters behoort een perceel van 3,3 hectare aan de Hoogstraat op Welberg.

Voorwaarde is hierbij wel dat op de beschikbare grond natuurontwikkeling en ondernemerschap op een creatieve wijze worden gecombineerd. “Vooral interessant voor ondernemers en burgerinitiatieven die wél goede plannen hebben, maar niet beschikken over de grond om hun ideeën ook daadwerkelijk tot uitvoering te brengen”, zegt Mary Fiers, directeur van het Groen Ontwikkelfonds Brabant.

Het Groen Ontwikkelfonds Brabant is in 2014 door de provincie Noord-Brabant opgericht, met als opdracht om uiterlijk 2027 een robuust natuurnetwerk in Brabant gerealiseerd te hebben. Het Groen Ontwikkelfonds werkt daarbij samen met de provincie, de waterschappen, terreinbeheerders en met organisaties die de belangen van onder meer agrariërs, particuliere grondbezitters, recreatieondernemers en natuurliefhebbers vertegenwoordigen.

De oproep om plannen in te dienen geldt voor iedereen die goede ideeën heeft. Voor ondernemers (agrarische sector, gezondheidszorg, energietransitie en recreatie als voorbeelden) én voor burgerinitiatieven.

Foto: Aan de zijtak van de Hoogstraat, die richting het Slingerbos gaat, ligt een stuk grond dat aangeboden wordt voor 'Natuurlijk Ondernemen'