Groepje omwonenden nog steeds fel gekant tegen komst brug in Centrumplan Welberg

WELBERG – Het lijkt erop dat er in het nieuwe jaar gestart kan worden met de uitvoer van het Centrumplan Welberg. Tijdens de oordeelvormende vergadering van afgelopen dinsdag werd er door de verschillende fracties veelvuldig met complimenten gestrooid over hoe de plannen voor de metamorfose van het gebied tot stand zijn gekomen. “Een goed voorbeeld van burgerparticipatie”, zo klonk het vanuit de raad. Een groepje bewoners van een aantal huizen aan de Kapelaan Kockstraat is het daar niet mee eens. “Die brug die er moet komen gaat voor een onveilige verkeersituatie en een hoop overlast zorgen.”

Aan het woord was dhr. Meeusen die ook namens zijn buren aan de Kapelaan Kockstraat sprak. Recht tegenover hun huizen zal er volgens het bestemmingsplan een brug komen over de Boomvaart die moet zorgen voor een goede ontsluiting met de toekomstige woonwijk op het voormalige voetbalveld. Het is een onderdeel van het Centrumplan dat een heleboel punten aanpakt rondom gemeenschapshuis De Vaert. Er komt onder ander een autovrij plein tussen de Pius X-school en De Vaert waar ruimte zal zijn voor groen en speelvoorzieningen. Het gemeenschapshuis zelf krijgt een uitgebreide opknapbeurt. De woningbouw op ‘het veldje’ wordt de financiële drager van de plannen. Als entree voor het gemotoriseerd verkeer is er de door de gemeente uiteindelijke gekozen voor het ontwerp met een extra brug.

Tussendoor ‘gefrommeld’

Volgens het groepje bezwaarmakers is die communicatie daarover niet goed verlopen.
“Zelfs in de laatste brief van de gemeente die wij afgelopen mei hebben ontvangen stond dat de drie verschillende ontwerpen, met en zonder brug, nog bespreekbaar waren. Nu heb ik het idee dat die brug er toch tussendoor ‘gefrommeld’ is, zonder het duidelijk met ons te communiceren. Het lijkt me dat je dat toch moet doen met inwoners die te maken krijgen met auto’s die pal voor hun huis een brug op en af gaan rijden”, zegt Edwin de Kock.

Overlast tot minimum

Maar volgens wethouder Petra Lepolder is er door het overgrote deel van de inwoners na verschillende bijeenkomsten gekozen voor deze verkeersveilige variant. “Natuurlijk kunnen wij kijken welke maatregelen we kunnen nemen om de overlast tot een minimum te beperken. Maar dat zal wel gebeuren na vaststelling van het bestemmingsplan. Overigens heeft de raad al in september 2017 de belangrijke besluiten voor dit plan vastgesteld, en die brug was daarbij het uitgangspunt.”

Niet iedereen naar de zin maken

Gewoon Lokaal! deed nog een oproep aan de wethouder om de bomen langs de Boomvaart zo veel mogelijk te laten staan. D66 en CDA stelden erg tevreden te zijn met het Centrumplan en voegden daaraan toe dat het helaas niet mogelijk is om het iedereen naar de zin te maken.
Joop Stoeldraijer deed namens de PvdA als enige een oproep aan de wethouder om toch nog eens goed te kijken of het niet zonder die brug kan. Omdat de partij zelf ook de suggesties van de inspreker wil bekijken, is het onderwerp als een discussiestuk doorgestuurd naar de besluitvormende vergadering.

Foto: De bewoners van een aantal huizen aan de Kapelaan Kockstraat op de Welberg maken zich ernstig zorgen over hun woongenot nu er een extra brug gepland staat recht voor hun huizen. Het overgrote deel van de raad ondersteunt het bestemmingsplan echter.
Tekst en foto: Nicole van de Donk © Steenbergse Courant / KijkopSteenbergen.nl