“Groep kleine ondernemers in Steenbergen leeft in armoede”

STEENBERGEN – Hij trekt stevig aan de bel, maar zelf zegt Ed Hobo dat de aandacht niet naar hem persoonlijk hoeft te gaan. Toch is zijn eigen situatie van een aantal jaar geleden mede aanleiding geweest om onlangs namens de Volkspartij een lans te breken voor de situatie van ondernemers. “Ik weet dat er in Steenbergen een groep winkeliers en kleine ondernemers is die amper droog brood verdient en voor wie er geen passende ondersteuning is.”

Het was een opmerkelijk openhartig betoog dat Ed Hobo onlangs hield tijdens een vergadering op het gemeentehuis. Hij vertelde over de situatie waarin hij met zijn gezin in terecht kwam toen het met zijn gereedschapsgroothandel in 2012 tijdens de crisis bergafwaarts ging. “Alles hing aan een zijden draadje. Een toen kreeg ik te maken met de trage ambtelijke molen rondom een Bbz-lening van de ISD. Een lening die nauwelijks toegewezen wordt, en dan ook nog eens met een bijzonder hoge rente. Tegen ondernemers wordt doodleuk gezegd dat je je huis maar moet verkopen en je je failliet moet laten verklaren. Ik vraag me af waarom je als werknemer verzorgd wordt van de wieg tot aan het graf terwijl de ondernemer in een diep gat valt? Ik vind dat een vorm van discriminatie.”

Onderdeel maken van schuldhulpverleningsbeleid

Gelukkig heeft Ed zijn bedrijf inmiddels op de rit en ziet de toekomst er weer zonniger uit, maar na alle ellende ziet hij het als zijn morele plicht om in het nieuwe schuldhulpverleningsbeleid van de gemeente een paragraaf op te laten nemen over die kleine ondernemers. “De gehele fractie van de Volkspartij steunt dit initiatief en ik hoop dat andere partijen ook zullen aansluiten. Wij willen graag een onderzoek naar het percentage ondernemers in de groep die wordt aangeduid met ‘stille armoede’. Vanwege schaamte en eergevoel houden ze het verborgen. Met als gevolg dat er pas aan de bel wordt getrokken als de schulden al te hoog opgelopen zijn.”

Te hoge huren in stadshart

Wethouder Koos Krook zei in een eerste reactie niet veel voor zo’n onderzoek te voelen, maar Ed Hobo hoopt met hem in gesprek te kunnen gaan over de mogelijkheden die er zijn om deze ‘vergeten’ groep te helpen. “Zorg ervoor dat mensen juist in hun huis kunnen blijven wonen, want meestal worden de kosten alleen maar hoger als ze moeten verhuizen. En trek de rentetarieven op de Bbz-lening gelijk met particulieren. Wat betreft de winkeliers in het stadshart zie je dat de kleine eenmanszaken het niet volhouden met die hoge huren. De gemeente zou ze daarin tegemoet kunnen komen, omdat dit zich uiteindelijk weer terugbetaalt. Een stimuleringsbeleid voor startende en bestaande winkeliers kan ervoor zorgen dat ze iets gaan verdienen in plaats van in stille armoede te leven. Met als positief gevolg dat er geen gemeentelijke belasting meer kwijtgescholden hoeft te worden. Het kost de gemeente nu 186.000 euro aan kwijtschelding. Ik zie het als een manier om mensen zich weer nuttig te laten voelen. Het wordt tijd dat het vooroordeel doorbroken wordt dat ondernemers het zo goed hebben en dat, wanneer het mis gaat, het nu eenmaal onder ondernemersrisico valt.”

Foto: Ed Hobo (Volkspartij) kwam jaren geleden zelf met zijn gereedschapsgroothandel in de problemen en wil dat er in het nieuwe schuldhulpverleningsbeleid van de gemeente aandacht komt voor kleine ondernemers.

Foto: Nicole van de Donk © Steenbergse Courant
Door: Nicole van de Donk