Goede doelen-acties Lions Club bij AH Achterberg

STEENBERGEN – Lions Club Steenbergen e.o. zet zich in deze decembermaand op verschillende manieren in voor verschillende goede doelen: de Voedselbank en staaroperaties t.b.v. mensen in Derde Wereldlanden.

Middels een speciale daarvoor bestemde collectezuil bij Albert Heijn Achterberg in Steenbergen zamelt de serviceclub oud en vreemd geld in, waarvan de opbrengst wordt gebruikt voor staaroperaties t.b.v. straatarme blinden in ontwikkelingslanden.

Een staaroperatie kost daar slechts 15 euro en dankzij een bijdrage van Wilde Ganzen is er feitelijk maar 10 euro nodig om van een blinde weer een ziende te maken. Met het vorig jaar door Lions Nederland ingezamelde geld konden maar liefst 4000 staaroperaties worden uitgevoerd. Zowel papier- als muntgeld is welkom in de collectezuil die van 6 t/m 24 december in de supermarkt aan de Lindenburghlaan te vinden is.

In dezelfde periode voert Lions Club Steenbergen e.o. actie t.b.v. de Voedselbank. Dit gebeurt door middel van de inzameling van Douwe Egberts-koffiepunten. Ondanks de weer aantrekkende economie, leeft in Nederland nog altijd ruim een miljoen mensen – onder wie 35.000 kinderen – onder de armoedegrens.

Ook in de gemeente Steenbergen zijn mensen aangewezen op voedselpakketten van de Voedselbank, die echter maar zelden koffie krijgt aangeboden van toeleveranciers, omdat koffie niet bederft. ,,En als je van weinig geld moet rondkomen is een pak koffie vaak te duur,’’ aldus Jan Ooms van de Steenbergse Lions Club. Vandaar dat veel Lions Clubs in Nederland de koffiepunten van Douwe Egberts zijn gaan inzamelen, waarmee zij vervolgens bij dit bedrijf pakken koffie kopen t.b.v. de Voedselbank.

Vorig jaar leverde deze actie in heel Nederland miljoenen punten en vele duizenden pakken koffie op voor het betreffende goede doel. Juist in de decembermaand, die in het teken staat van feesten, gezelligheid én saamhorigheid, mag koffie volgens de Lions niet ontbreken in de pakketten van de Voedselbank. De DE-bonnen kunnen van 6 t/m 24 december worden ingeleverd en de daartoe bestemde doos bij Albert Heijn Achterberg.