Goede belangstelling voor open dag ’t R@velijn

STEENBERGEN – ’t R@velijn heeft zich goed voorbereid op de ontvangst van belangstellende leerlingen en hun ouders of begeleiders deze ochtend. De school presenteert zich prachtig en bijzonder aantrekkelijk. Dat leverde een waarschuwing op van een moeder die met haar zoon en echtgenoot de Open Dag had bezocht: “Het ziet er geweldig uit. Maar bedenk wel dat een school zich bij zo’n gelegenheid altijd op zijn best presenteert. Houd er rekening mee dat deze activiteiten niet elke dag zullen plaatsvinden”. “Nou daar zal je nog van opkijken”, zo reageert directeur Huibert de Jonge als hij dit hoort. “Wij zijn een school die doen wat we zeggen. En we zijn uniek in wat en hoe we het onderwijs bieden”.

“We bieden een enorm breed aanbod door 35 keuzevakken. Bij ons staat de leerling echt centraal – dat zeggen overigens alle scholen – maar wij maken dit ook werkelijk waar. Met onze onderwijsprogramma’s leveren we maatwerk. Uniek is daarbij ook dat we in het derde leerjaar examineren in de profielen Techniek, Zorg en Welzijn, Economie en Ondernemen en Dienstverlening en producten”. Huibert de Jonge wijst ook op het bijzondere R@velijn Agora. “Hierin denken en werken we vanuit de talenten van de leerlingen. Die kunnen ze zelf ontplooien. Daarbij krijgen ze begeleiding van coaches”.

Excellent Maatwerk

Hij wijst op de brochure die de bezoekers bij binnenkomst krijgen aangereikt. “De school die jou maatwerk biedt”, zo luidt de titel. In het voorwoord benadrukt de directeur het degelijke onderwijs dat geboden wordt. “Degelijk is bij ons niet ouderwets, maar staat voor uitvoering van onze onderwijsvisie. Het bieden van structuur in een digitale omgeving, waarin maatwerk, versnelde trajecten, eigen invulling van leren en leerstof centraal staan”. Ook wordt de lezer attent gemaakt op het predicaat ‘Excellente School’ dat ’t R@velijn van de onderwijsinspectie heeft gekregen.

Solarauto Nuna 8

In de school zelf kan de bezoeker de ogen uitkijken. Er worden tal van demonstraties gegeven die laten zien wat het onderwijs hier kan bieden. Naast de talloze standjes en demo’s trekt de Solarauto Nuna 8 op het techniekplein van ’t R@velijn de aandacht. Met deze auto won de TU uit Delft in Australië de solarrace. Ook reed de auto mee in de South African Solar Challenge. “We konden deze auto naar onze school halen vanwege de goede contacten die we met de TU hebben. Want je begrijpt vast wel dat ze deze Nuna 8 niet aan iedereen uitlenen”, zegt Huibert de Jonge trots. Tot slot voegt hij toe: “Ouders en jongeren die na deze open dag nog twijfelen kunnen best een afspraak maken met onze domeinleider kader Kees de Bruin (mailadres: c.bruijn@ravelijnstb.nl). Dan kunnen ze proefondervindelijk vaststellen of we doen wat we zeggen”.

‘Gave school’

Ook de 11-jarige Stan Hobma die met zijn ouders een bezoek brengt aan de Open Dag is best onder de indruk. Hij is leerling op de Beiaard in Wouw en benieuwd naar wat het R@velijn te bieden heeft. Eerder bezocht de knaap ‘Steenspil’ in Halsteren en volgende week zal hij present zijn op het ‘Zuidwesthoek college’ in Ossendrecht. “Mij lijkt het R@velijn een gave school met leuke vakken, maar het is wel een grote school”, aldus de jonge knaap. Hij wil pas na zijn derde bezoek een keuze maken.

Tekst en foto’s: Peter Vermeulen © Steenbergse Courant / KijkopSteenbergen.nl