Goed voorbeeld van het thema ‘Samen maken we de wereld’: RK Weeshuis op bezoek bij Gummarusschool

STEENBERGEN – Via een officiële brief met een verzoek aan het RK Weeshuis Steenbergen, zetten Romy, Nikki en Moniek van groep 8B van basisschool Gummarus afgelopen najaar de eerste stap in een mooie samenwerking. Voor het project ‘Sizabantwana’, hadden de bijna brugklassers een bijdrage gevraagd aan het RK Weeshuis Steenbergen. Zij nodigden vervolgens het bestuur uit om een presentatie van het project op school bij te wonen. Voor de bestuursleden was dit meteen een uitgelezen kans om iets over het RK Weeshuis te vertellen.

Woensdag 7 juli was het zover en kwamen twee bestuursleden van het RK Weeshuis Steenbergen op bezoek bij groep 8b van de Gummarusschool. Zij vertelden iets over de geschiedenis van het RK Weeshuis. Die gaat honderden jaren terug naar de tijd dat Nederland veel armer was dan nu. Het kwam vaak voor dat één van of beide ouders stierven en dan bleven de kinderen alleen achter. De kerken ontfermden zich over deze kinderen, die als wees (zonder ouders) achterbleven. Op de plaats waar nu de Steenbergse bibliotheek staat (Blauwstraat), stonden 2 weeshuizen naast elkaar: het Rooms Katholiek en het Hervormde weeshuis.

Missionarissen

Toen in de vorige eeuw de Nederlandse overheid de zorg over de kinderen op zich nam, waren de Steenbergse weeshuizen niet meer nodig en zijn ze gesloopt. Het gebouw was dan wel gesloopt, het RK Weeshuis bleef bestaan en ging zich richten op ontwikkelingslanden. Missionarissen werden door de kerk uitgezonden om daar het geloof te verkondigen en de bevolking te helpen. Bijvoorbeeld door hen te leren lezen en schrijven, waterputten te slaan of groenten te verbouwen. Het geld dat hiervoor nodig was, konden ze vragen bij het RK Weeshuis. Tegenwoordig zijn er niet zo veel missionarissen meer, maar het RK Weeshuis richt zich nog altijd op kinderen die het financieel moeilijk hebben, zowel in Nederland als daarbuiten. Zo helpt het RK Weeshuis projecten in Afrika, Zuid-Amerika en Indonesië.

Betekenisvolle samenwerking Sizabantwana

Na de toelichting vanuit de bestuursleden was de beurt aan Romy, Nikki en Moniek van groep 8 om aandacht te vragen voor het project ‘Sizabantwana’ in Zuid-Afrika. In een mooie kleurrijke presentatie met veel muziek vertelden ze hierover. De kinderen daar lopen wel 10 kilometer naar school. Sizabantwana is een soort naschoolse opvang die in ieder geval ervoor zorgt dat de kinderen een goede en gezonde maaltijd krijgen, soms daar de eerste en enige van de dag. Om geld voor hun project in te zamelen verkopen de kinderen van de Gummarus onder andere zelfgemaakte sieraden. Op de sportdag (aanstaande woensdag 14 juli), gaan de Gummarus leerlingen van groep 5 tot en met 8 letterlijk water dragen voor het goede doel. Zo ervaren zij zelf wat het betekent wanneer je niet gewoon naar de keuken loopt en een glas water uit de kraan tapt. Van kleine bedragen kunnen de kinderen in Zuid-Afrika al een week eten. Na de presentatie kregen de enthousiaste leerlingen een cheque overhandigd van het RK Weeshuis Steenbergen van €500 voor hun project.

Ook lokaal actief

RK Weeshuis Steenbergen ondersteunt ook kinderen in de omgeving van Steenbergen, want ook in Nederland komt armoede voor. Kinderen zijn daarbij het slachtoffer. Het is niet zo, dat het Weeshuis de rol van de overheid overneemt. Maar het kan wel eens voorkomen dat ouders bij een scheiding of schulden even geen geld hebben om een buskaart, fiets of laptop voor hun kinderen te kopen. Dan kan men hiervoor bij het RK Weeshuis Steenbergen aankloppen.

Als er andere scholen in de regio Steenbergen zijn die projecten in ontwikkelingslanden of in Nederland ondersteunen en hier een presentatie voor willen geven, komen de bestuursleden van het RK Weeshuis graag langs om hiervan kennis te nemen en wat over het RK Weeshuis te vertellen.

Voor informatie en ondersteuning bij hulpvragen kan contact opgenomen worden via rkweeshuissteenbergen@gmail.com.

Foto: Ria van Dijk-Koot en Mike Ridderhof met de Gummarusscholieren Romy, Nikki en Moniek uit groep 8 die een kleurrijke presentatie gaven over het project ‘Sizabantwana’ in Zuid-Afrika.