Gips en matrassen gescheiden inleveren

STEENBERGEN – Op de milieustraat van de gemeente Steenbergen aan de Van Andelstraat zijn extra voorzieningen getroffen, waardoor sinds kort ook gips en matrassen gescheiden kunnen worden aangeboden en ingezameld.

Door gips(resten) en matrassen apart te houden kunnen ook deze materialen worden gerycled en als grondstof dienen voor nieuwe producten. Tot nu toe werden deze afvalstromen gedopneerd bij het grof restafval.

De gemeente Steenbergen streeft ernaar om zoveel mogelijk afval te scheiden, dit sluit aan bij het recent vastgestelde beleidsplan ‘Van afval naar grondstof 2016-2020’, met als doelstelling om de hoeveelheid restafval in 2020 te hebben teruggebracht tot 100 kg per inwoner. Op dit moment is dat nog 250 kg per inwoner.

Voor vragen over het aanbieden van gips en matras is de beheerder van de milieustraat bereikbaar via 0167- 543 354.