Gina Schirra beste debater in jongerendebat R@velijn

STEENBERGEN – Met tien ‘raadsleden’, verdeeld over drie fracties, hielden leerlingen uit het derde en vierde leerjaar van de kader- en de beroepsgerichte leerweg van ’t R@velijn gistermiddag een jongerendebat in de raadszaal van het gemeentehuis. Na ruim een uur discussiëren over verschillende stellingen die tot de verbeelding van de jeugd spreken, werd Gina Schirra uitgeroepen tot beste debater. Safira Kishun en Rowena Reijngoudt eindigden op de tweede en de derde plaats, zo besloot de jury, bestaande uit leden van het college, gemeenteraad en de griffie.

Burgemeester Joseph Vos leidde de vergadering, waarin o.a. gesproken werd over de voors- en tegens van de minimumleeftijd om alcohol te mogen kopen en nuttigen en of er al dan niet een verbod zou moeten komen op het afsteken van vuurwerk in de gemeente Steenbergen. Ook konden de scholieren hun mening kwijt over drugsproblematiek,  aangeven of zij vinden dat er in het Steenbergse genoeg voor hen te doen is en of de gemeente in voldoende mate naar jongeren luistert.

Tot grote tegenstellingen leidde deze onderwerpen niet echt. De tongen kwamen pas goed los, toen één van de leerlingen op het eind de discussie aanzwengelde dat ouderen vaak te weinig respect tonen voor jongeren, ‘terwijl dat omgekeerd wel van ons wordt verwacht’. Om al pratend tot de slotsom te komen dat het geen kwaad zou kunnen om activiteiten te ontplooien, waar jong en oud elkaar met elkaar in contact kunnen treden. Een conclusie waar burgemeester Vos zich uitstekend in kon vinden. 

Foto John Nijssen©KijkopSteenbergen.nl