Gezamenlijke oefening EHBO Steenbergen en Brandweer soepel verlopen

STEENBERGEN – Woensdagavond was het rond het pand van Car Cleaning Steenbergen een drukte van jewelste. Op het terrein van dit bedrijf werden de slachtoffers van een illegale straatrace uit hun voertuigen bevrijd en krijgen zij een Eerste Hulp Bij Ongelukken.

Dat een dergelijke straatrace behoorlijk verkeerd kan aflopen ontdekten de deelnemers van deze illegale en gevaarlijke praktijk. De uit de hand gelopen race leverde een flink aantal gewonden op en vergde naast ondersteuning van de EHBO ook de inzet van het brandweerteam Steenbergen.
“Elk jaar wordt het seizoen bij EHBO Steenbergen afgesloten met een gezamenlijke oefening waarbij onze EHBO-ers nauw moeten samenwerken met het team van Brandweer Steenbergen. Aan deze oefening neemt een 45-tal van onze leden deel (EHBO Steenbergen telt in totaal zo’n 70 leden). Tijdens het seizoen krijgen zij lessen in gemeenschapshuis De Vaert en die kunnen ze bij deze grote oefening goed in praktijk brengen. We krijgen hierbij de hulp van twaalf Lotus-slachtoffers. Dit zijn getrainde mensen die slachtoffer spelen”, zo verduidelijkt Angelo van den Berg van EHBO Steenbergen.

De gezamenlijke oefening is goed verlopen. De deelnemers wisten goed wat te doen en kregen in geval van twijfel de hulp van ervaren collega’s of instructeurs. Onder de deelnemers waren ook twee bijzondere EHBO leden, opvallend vanwege het grote aantal ervaringsjaren dat ze achter de rug hebben. Zo kan Riekus van de Kieboom bogen op niet minder dan 69 jaren als EHBO-er, terwijl Piet Delhez 56 jaar op de teller heeft staan.