‘Gezamenlijke loods carnavalsbouwers onhaalbaar’

STEENBERGEN – De Stichting Belangen Carnavalsbouwclubs Steenbergen gooit het bijltje erbij neer aangezien de hoofddoelstelling – een gezamenlijke plek voor meerdere carnavalsbouwclubs uit de gemeente Steenbergen – niet haalbaar is gebleken.

De belangenstichting ijverde bij de gemeente voor een locatie waar verschillende bouwclubs (met huisvestingsproblemen op de korte of langere termijn) terecht zouden kunnen, om één grote loods of een aantal kleine(re) loodsen neer te zetten.

De gemeente bood hiervoor het oude trainingsveld van NVS op sportpark De Danen in Nieuw-Vossemeer aan, maar om daar de gewenste voorzieningen te realiseren zijn investeringen van 150.000 tot 200.000 euro nodig, zo hebben de bij dit plan betrokken bouwclubs en de overkoepelende organisatie becijferd.

Onbetaalbaar, concludeerden zij en in de wetenschap dat zich nog altijd geen alternatieven hebben aangediend, heeft het bestuur van de StBCS daarom besloten niet langer ‘aan een dood paard te willen trekken’ en de stichting op te gaan heffen. Tenzij zich alsnog belangstellenden aanmelden die er nog wel heil in zien om de kar verder te trekken. Die kunnen zich melden via stbcs@outlook.com

Mede als gevolg van deze ontwikkelingen valt, na ruim veertig jaar, overigens ook het doek voor BC Gebeiteld.