Gewoon Lokaal! ziet gebruik van restwarmte van afvalverbranding Suez niet zitten

STEENBERGEN – Berichten over een mogelijk gebruik van de restwarmte van afvalverbranding Suez in Roosendaal om de kassen in onze gemeente te verwarmen zorgen ervoor dat de fractie van Gewoon Lokaal! bij het college van b en w aan de bel trekt. Jan Veraart stelt hierover namens zijn fractie vragen aan het college.

Hij wijst erop dat de initiatiefnemers van het restwarmte plan een subsidie van 100 miljoen euro bij het Rijk willen aanvragen. En Jan Veraart geeft aan dat de gemeenteraad unaniem akkoord is gegaan met het concept Regionale Energiestrategie. Hierin wordt warmte uit afvalverbranding bestempeld als een tijdelijke oplossing omdat er steeds minder (fossiel) afval wordt verbrand.

‘Gemeenteraad tijdig betrekken’

De fractie van Gewoon Lokaal! wil van het college weten hoe dit hier tegenover staat. Ze wijst erop dat gemeente Steenbergen op deze manier de doelstelling om in 2050 energieneutraal te zijn niet gaat halen. De fractie wil weten of het college het eens is met de stelling dat de gemeente en gemeenteraad eens goed moeten nadenken over hoe de energietransitie vorm moet worden gegeven. De gemeenteraad moet tijdig betrokken worden bij het maken van de keuzes. Een focus op restwarmte is verkeerd en zal het vinden van werkelijk innovatieve technieken voor duurzame energie frustreren, zo is het idee van de Gewoon Lokaal!-fractie. Ze wil weten hoe het college hierin staat.