Gewoon Lokaal! verontrust over verontreinigde grond bij A4

STEENBERGEN – De fractie van partij Gewoon Lokaal! stelt het college van b en w vragen over een melding van het NPO1-programma ‘EenVandaag’ dat er ernstig verontreinigde grond is gebruikt bij de aanleg van de A4. A4 Steenbergen zou zelfs behoren tot de top vijf van vervuilde locaties.

Het college van burgemeester en wethouders wordt gevraagd of dit hiervan op de hoogte is. En zo ja, om welke locaties het gaat. Volgens de informatie zou het kunnen gaan om de grondwallen ter hoogte van de Zoekweg, om het talud voor fietsers bij Klutsdorp en om locaties bij Zeelandweg-Oost en Dinteloordseweg.
Jan Veraart vraagt het college of er gegevens bekend zijn van grondwaterverontreiniging. Ook wil hij namens zijn fractie weten of het college de opvatting deelt van een deskundige die in het bewuste programma heeft aangegeven dat er nu meteen maatregelen moeten worden genomen en niet moet worden gewacht tot 2022 wanneer het onderzoek naar de verontreiniging is afgerond. Tenslotte wil de fractie van Gewoon Lokaal! dat de gemeenteraad op de hoogte wordt gebracht en ook gehouden over de exacte situatie.

Foto: Het talud langs de A4 zou mogelijk gemaakt zijn met verontreinigde grond.
[ tekst en foto: Peter Vermeulen ©Steenbergse Courant|KijkopSteenbergen.nl ]