Gewoon Lokaal! tast in het duister over identiteit en marketingplan

STEENBERGEN – De fractie van Gewoon Lokaal! vindt het ‘een keurig filmpje’ dat tijdens Chapeau! werd gepresenteerd over de identiteit van Steenbergen, maar de partij vraagt zich desalniettemin nog altijd af wát nu precies die identiteit is. ,,Dat zullen we eerst moeten weten voordat je een marketingplan kunt gaan maken en het is ons ook niet duidelijk of dat er nu wel of niet gaat komen,’’ stelt raadslid Maurice Remery.

Het bedoelde filmpje, met als titel/conclusie ‘Ik ben iemand in Steenbergen’ en ‘In Steenbergen mag ik zijn wie ik ben’, is voortgekomen uit het identiteitstraject waarvoor de gemeente een drietal bijeenkomsten organiseerde met inwoners.

,,Los van het filmpje hebben we daar vanuit het college niets meer over gehoord,’’ zegt Remery, die schriftelijke vragen heeft ingediend bij B en W om duidelijkheid te krijgen. Met name ook over het marketingplan, waarvan in de begroting wordt gesteld dat dit opgesteld zal worden in samenwerking met de afdeling communicatie van de gemeente.

,,Van de wethouder kreeg ik vervolgens echter een tegenstrijdige reactie, waaruit mij niet helder is geworden of er nu wel of geen marketingplan komt. Ik vraag me ook af met welke samenwerkingspartner dat eventueel gaat gebeuren en of we als gemeente hiervoor de expertise wel in huis hebben.''

,,Dat bedoel ik niet negatief en marketing en communicatie overlappen elkaar wel, maar het zijn toch verschillende vakgebieden, waarvoor je dus mogelijk externe expertise moet inhuren. Daarnaast zijn ook de winkeliersverenigingen in Steenbergen en Dinteloord al bezig met marketingprojecten. Als we Steenbergen stevig op de kaart willen zetten, toeristen en bedrijven hier naartoe willen trekken, kunnen we niet gaandeweg kijken hoe een en ander uitpakt. Daarvoor is meer nodig en moet om te beginnen die identiteit duidelijk zijn. Anders loop je het risico dat je een verkeerd beeld wegzet of de verkeerde doelgroepen benadert.’’