Gewoon Lokaal! stelt vragen over kerncentrale Doel

STEENBERGEN – Tijdens de oordeelsormende vergadering vanavond stelt burgerraadslid Jan Veraart het college vragen over de stand van zaken met betrekking tot het verzet tegen kerncentrale Doel. Als het aan de fractie van Gewoon Lokaal! ligt, wordt de druk op de Belgische regering om minstens twee reactoren zo snel mogelijk te sluiten, verder opgevoerd. Afgelopen dinsdag deed het zoveelste incident zich voor bij de kerncentrale, waardoor een van de reactoren stilgelegd moest worden. Volgens burgerraadslid Jan Veraart van Gewoon Lokaal! reden temeer om massaal in verzet te komen.

De partij sluit zich hiermee aan bij een oproep van de Bergse loco-burgemeester Arjan van der Weegen in een brandbrief aan alle burgemeesters in de Veiligheidsregio West-Brabant en de Zeeuwse gemeenten Reimerswaal en Kapelle.

“Ik heb geen enkel vertrouwen in de veiligheid van Doel,” laat het burgerraadslid aan duidelijkheid niets te wensen over.

 Dit gebrek aan vertrouwen wordt met name ingegeven door de bevindingen van het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle. FANC is een onafhankelijke instantie die toezicht houdt op de veiligheid van de kernreactoren in België. Eind november kwam het agentschap met een rapport over de veiligheid van Doel waarin de nodige kritiek werd geuit. ,,Brandgevaar, risico op kernsmelting en een schaamteloos nonchalante veiligheidscultuur,'' citeert Veraart. “Een kerncentrale is, zeker in de tijd waarin we nu leven, de laatste plaats waarover je dat wilt lezen.”

Massa nodig

Het was voor de Bergse locoburgemeester Arjan van der Weegen een extra reden om alle West-Brabantse gemeenten en de Zeeuwse gemeente Reimerswaal en Kapelle op te roepen een coalitie te vormen tegen het openhouden van Doel. Veraart onderschrijft dit: “Bergen op Zoom, Steenbergen en Tholen hebben elkaar daarin al gevonden maar we hebben massa nodig om samen een vuist te vormen. Zelfs minister Schultz heeft begin december laten weten dat zij wil dat de twee reactoren, in ieder geval tijdelijk, gesloten worden. Dat was een ommekeer, maar Nederland zelf kan niks afdwingen. Daar moet een gezamenlijke, grootschalige, politieke aanpak voor komen.”