Gewoon lokaal stelt vragen over hondenbeleid

STEENBERGEN – De fractie van Gewoon Lokaal vraagt opnieuw aandacht voor het hondenbeleid in de gemeente Steenbergen. Dit doet ze via vragen die gericht zijn aan het college van burgemeester en wethouders. De vragen concentreren zich op het initiatief om op de Welberg een hondenspeelveld te realiseren. Steenbergse Courant plaatste hierover in de editie van 31 maart een groot artikel.

Gewoon Lokaal geeft in een brief aan het college aan dat de fractie in 2016 via een motie heeft opgedragen om een verbeterd hondenbeleid te voeren. Onder meer door extra voorzieningen te creëren in de vorm van bijvoorbeeld hondenspeelvelden. Overigens ook door meer te handhaven op het aanlijnen van de hond en het opruimen van hondenpoep. Daarbij geeft de fractie aan dat de gemeente moet zorgen voor een dekkende hondenbelasting en dat dit – als dit gebeurt – voor een halvering van die belasting gaat zorgen.

Hondenspeelveld op Welberg?

Naar aanleiding van het burgerinitiatief om te komen tot de aanleg van een hondenspeelveld op Welberg vraagt Gewoon Lokaal aan het college of men op de hoogte is van dit initiatief en of er medewerking te verwachten valt. Concreet wil de fractie van Gewoon Lokaal dat het college ‘dit initiatief op korte termijn mee neemt in de ontwikkeling van het nieuwe, verbeterde hondenbeleid in de aanstaande Perspectiefnota’.

Het wachten is nu op het antwoord van het college.