Gewoon Lokaal! stelt college vragen over cameratoezicht

STEENBERGEN – Gewoon Lokaal! is onaangenaam verrast door het persbericht waarin de gemeente Steenbergen aankondigt het cameratoezicht in de Steenbergse binnenstad per 1 september in werking te laten treden. De toevoeging dat het aantal camera’s bovendien meer is dan de oorspronkelijke drie waar in het raadsvoorstel sprake van was, verbaast de fractie eveneens. Reden voor Gewoon Lokaal! om het college een aantal pittige artikel 40 vragen te stellen.

De lokale partij heeft met verwondering kennis genomen van het feit dat de camera’s al op 1 september aanstaande draaien. “Als raad hebben wij nog geen concept-Verordening Cameratoezicht gezien, laat staan vastgesteld.” Gewoon Lokaal! wil onder meer weten of er hogere kosten zijn nu het aantal camera’s aanmerkelijk hoger lijkt dan de vastgestelde drie en deze bovendien niet van de mobiele maar van de vaste variant zijn.

Niks mee opschieten

De informatie in het persbericht is niet in lijn met het raadsbesluit dat de gemeenteraad op 22 juni jongstleden in meerderheid nam. De fractie wil graag weten hoe dat kan. Ook is zij van mening dat de kaders voor de evaluatie die na een jaar plaatsvindt, nu reeds vastgelegd moeten worden. “Zo moet vooraf worden bepaald in welke gevallen cameratoezicht een succes is, maar ook wanneer het toezicht geen succes is. Als bijvoorbeeld de criminaliteit zich verplaatst naar omringende straten of wijken, dan schieten we er niks mee op. Gewoon Lokaal! is daarom zeer benieuwd of de resultaten serieus worden gemeten en hoe.”

Kanon op mug

Tijdens de discussie in de Steenbergse raad op 22 juni jongstleden stemde Gewoon Lokaal! als enige fractie tegen het voorgestelde cameratoezicht. Een standpunt waar de partij nog steeds vierkant achter staat: “Het komende cameratoezicht is ongetwijfeld goed voor het veiligheidsgevoel van veel mensen. Maar grote vraag is of het ook werkelijk meer veiligheid oplevert ? Gewoon Lokaal! is het eens met het voorzichtige politieoordeel dat het ‘kan’ helpen, en ook dat het misschien helemaal niet helpt.” De fractie stelt zich de vraag of “camera’s voor meer veiligheid zorgen of dat het schieten met een kanon op een mug is?”.

Meer politieaanwezigheid

Om die reden blijft Gewoon Lokaal! voorstander van andere manieren om een veiliger Steenbergen te bereiken. Bijvoorbeeld door extra uren politieaanwezigheid. Volgens de fractie zou dit mogelijk al voldoende zijn aangezien “veel gemeentes mét cameratoezicht minder veilig zijn dan Steenbergen nu al is, zónder camera’s!”

Het college heeft twee weken de tijd om antwoord te geven op de vragen.